Thời điểm cuối tháng 8 hàng năm được coi là thời gian vàng để marketing và bán các sản phẩm back to school cho trẻ em, sinh viên, học sinh. Với các mặt hàng POD, bạn hãy tham khảo danh sách các top sản phẩm bán chạy nhất của Geargag cho dịp tựu trường dưới đây:


1. Accessories


Backpack 


Size: Child, Young và Adult

Thời gian sản xuất: 3-5 business days

Sản xuất tại: Việt Nam

Link sản phẩm: https://seller.geargag.com/catalog-v2/5296 


Cloth Face Mask


Thời gian sản xuất: 1-2 business days

Sản xuất tại: Việt Nam

Link sản phẩm: https://seller.geargag.com/catalog-v2/53

Print Cloth Face Mask 
Print Cloth Face Mask không kèm Filter Pocket


Thời gian sản xuất: 1-2 business days

Sản xuất tại: Việt Nam

Link sản phẩm: https://seller.geargag.com/catalog-v2/57 Print Cloth Face Mask (Filter Pocket) - kèm lớp lọc để bảo vệ mũi, họng gấp đôi.

Thời gian sản xuất: 1-2 business days 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Link sản phẩm: https://seller.geargag.com/catalog-v2/65 


Hat 


Sản xuất tại: US

Thời gian sản xuất:1-3 business days 

Link sản phẩm https://seller.geargag.com/catalog-v2/16 


Mouse pad 


Sản xuất tại: Việt Nam

Thời gian sản xuất: 1-3 business days

Link sản phẩm https://seller.geargag.com/catalog-v2/30    


Eye mask 

Thời gian sản xuất: 3-5 business days

Sản xuất tại: Việt Nam

Link sản phẩm https://seller.geargag.com/catalog-v2/5114 


2. Lunch items


Lunch Bag

Thời gian sản xuất: 3-5 business days 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Link sản phẩm https://seller.geargag.com/catalog-v2/5036 

3. Clothes


Youth tee 

Thời gian sản xuất: 1-5 business days

Sản xuất tại: US

Link sản phẩm https://seller.geargag.com/catalog-v2/5 


AOP Hawaiian Kids Shirt Thời gian sản xuất: 3-5 business days

Sản xuất tại: Việt Nam

Link sản phẩm https://seller.geargag.com/catalog-v2/6527 


Unisex Bomber Jacket (size from 6Y)


Thời gian sản xuất: 3-5 business days

Sản xuất tại: Việt Nam

Link sản phẩm https://seller.geargag.com/catalog-v2/4011