Máy tính để bàn


Chúng tôi kiểm tra tất cả các chủ đề của mình trên các phiên bản mới nhất của Firefox, Safari, Edge và Chrome. Về hệ điều hành, các chủ đề của chúng tôi độc lập với hệ điều hành bạn sử dụng và sẽ hoạt động miễn là WordPress được cài đặt chính xác.


Chúng tôi không hỗ trợ Internet Explorer và Opera vì thị phần của các trình duyệt này nhỏ và thu hẹp nhanh. Nếu bạn sử dụng Internet Explorer, vui lòng xem xét nâng cấp lên Internet Explorer mới nhất để có trải nghiệm tốt nhất với các chủ đề của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể chuyển sang một trình duyệt khác.


Điện thoại di động


Chúng tôi hỗ trợ các trình duyệt di động Chrome / Safari mới nhất.