Câu hỏi thường gặp

Trình duyệt và hệ điều hành nào được hỗ trợ?
Máy tính để bàn Chúng tôi kiểm tra tất cả các chủ đề của mình trên các phiên bản mới nhất của Firefox, Safari, Edge và Chrome. Về hệ điều hành, các chủ ...
Thu, 10 Tháng 10, 2019 at 12:30 PM
Hướng dẫn gửi Request Fulfill & thanh toán Invoice
Geargag chỉ tiến hành fulfill các đơn hàng được gửi Fulfill (Request Fulfill) & thanh toán Invoice thành công. Thực hiện đơn giản qua 2 bước sau: Bước...
Thu, 14 Tháng 5, 2020 at 2:55 AM