Với Sản phẩm khác, bạn có thể tải lên bất kỳ loại sản phẩm nào bạn muốn cho dù sản phẩm đó có phải là POD hay không, cho dù nó có trong danh mục của Geargag hay không.

So sánh Thêm Sản phẩm POD, Thêm Sản phẩm khác & Tùy chỉnh POD tại đây!

Tất cả những gì bạn phải làm là tạo thêm Mô tả sản phẩm, Hình ảnh, Biến thể, Giá và Tùy chọn cá nhân hóa.

Để thêm sản phẩm không phải POD, hãy chuyển đến Trang quản trị GearGag> Sản phẩm> Thêm sản phẩm khác

Không giống với "Sản phẩm POD", trong mục "Sản phẩm khác", bạn chỉ được chọn 1 loại sản phẩm để bắt đầu. Bạn cũng có thể bỏ qua bước này để bắt đầu với một mục trống nếu sản phẩm của bạn không được liệt kê trong Danh mục sản phẩm fulfill bởi Geargag.


Nếu bạn chọn một sản phẩm trong Danh mục thực hiện bởi Geargag để bắt đầu, tất cả thông tin sản phẩm (Tiêu đề, mô tả sản phẩm, biểu đồ kích thước & các biến thể) sẽ được tải trước. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin này dựa trên sản phẩm của mình hoặc tự điền.

 • Tiêu đề: Tên sản phẩm (255 ký tự bao gồm giới hạn khoảng trắng)
 • Mô tả: Viết chi tiết về sản phẩm của bạn. Tập trung vào các tính năng tốt nhất, Chất liệu, Cách giặt ...
 • Tính năng sản phẩm: Nhấp vào Thêm tính năng để thêm mới. Bạn có thể thêm bao nhiêu tính năng tùy thích hoặc nhấp vào Xóa để xóa bất kỳ tính năng nào nếu cần. Các tính năng của sản phẩm sẽ được hiển thị như hình dưới đây • Hình ảnh: Bạn có thể tải lên bao nhiêu hình ảnh tùy thích (không giới hạn bởi một sản phẩm / một biến thể như các sản phẩm POD thông thường). Hình ảnh Sản phẩm rất quan trọng, nó cung cấp cho khách hàng tiềm năng của bạn xem trước sản phẩm của bạn trông như thế nào và quyết định có mua chúng hay không. Có 2 tùy chọn để tải lên hình ảnh sản phẩm (từ URL / Tải lên thủ công)


 • Định giá: Bạn muốn giá của mình được hiển thị như thế nào? Nếu sản phẩm phải chịu thuế, hãy chọn tùy chọn Tính thuế trên sản phẩm này.

 • Giá: Giá mà khách hàng của bạn phải trả để có được sản phẩm.

 • So sánh với giá: Giá gốc của sản phẩm đang giảm giá. Khi bạn nhập một số vào ô này, giá ưu đãi sẽ được hiển thị.

 • Chi phí trên giá: Chi phí của một sản phẩm hoặc một biến thể mà bạn phải trả. Ví dụ: nếu bạn bán lại một sản phẩm, thì bạn có thể nhập giá bạn đã trả cho nhà cung cấp, không bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác. Nếu bạn tự sản xuất sản phẩm, thì bạn có thể nhập giá trị dựa trên chi phí lao động và vật liệu của bạn.


 • Tồn kho: Cách bạn quản lý các sản phẩm để Droshipping thông qua quản lý hàng tồn kho

  • SKU (đơn vị giữ hàng): Mã xác định sản phẩm trong doanh nghiệp của bạn. Để theo dõi hiệu quả và báo cáo bán hàng, mỗi SKU cần phải là duy nhất. SKU là tùy chọn.

  • Mã vạch (ISBN, UPC, GTIN, v.v.): Mã vạch thường được người bán lại sử dụng. Số nhận dạng phải là Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) mới hoặc hiện có. Một số kênh bán hàng yêu cầu GTIN trước khi có thể xuất bản sản phẩm bằng kênh đó. Số UPC, EAN và ISBN là các ví dụ về GTIN, có thể thay đổi độ dài tùy thuộc vào loại sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy GTIN ở trên hoặc dưới mã vạch trên bao bì sản phẩm của mình.

  • Chính sách hàng tồn kho: Cài đặt để theo dõi hàng tồn kho.


 • Biến thể: Chia sản phẩm của bạn thành nhiều biến thể dựa trên kích thước, màu sắc, chất liệu của chúng.

 • Cá nhân hóa: Bật tính năng này để cá nhân hóa sản phẩm của bạn. Bạn có thể thêm văn bản, hình ảnh, hộp quà, v.v.Phần này hiển thị bản xem trước về cách sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bản xem trước bao gồm tiêu đề sản phẩm, URL của sản phẩm trên cửa hàng của bạn và một phần mô tả sản phẩm. Nhấp vào Chỉnh sửa SEO trang web để chỉnh sửa bản xem trước.


Chọn bất kỳ mục nào sau đây:

 • Thiết kế tách biệt: Nếu bạn chọn điều này, khách hàng của bạn sẽ không tìm thấy sản phẩm của bạn khi sử dụng hộp tìm kiếm. Họ chỉ có thể xem sản phẩm của bạn bằng cách truy cập trực tiếp vào trang sản phẩm (URL).

 • Không lập chỉ mục: Nếu bạn chọn mục này, sản phẩm của bạn sẽ không được tìm thấy bởi trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm.

 • Bán trên Thị trường: Nếu bạn chọn mục này, sản phẩm của bạn có thể được hiển thị trong những người bán GearGag khác.


 • Loại sản phẩm: Một danh mục cho sản phẩm mà bạn có thể sử dụng để quản lý các sản phẩm của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng loại sản phẩm để lọc các sản phẩm của mình trong trang quản trị. Mỗi sản phẩm chỉ có thể có một loại sản phẩm.

 • Nhà cung cấp: Nhà sản xuất, nhà bán buôn hoặc các nhà cung cấp khác cho sản phẩm.

 • Tags: Thêm từ khóa có thể tìm kiếm về sản phẩm của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng từ khóa để tìm sản phẩm mà bạn muốn.

 • Mẫu bố cục: Chọn mẫu bố cục để hiển thị sản phẩm của bạn.

 • Hình thức vận chuyển: Chọn hình thức vận chuyển cho sản phẩm của bạn.

 • Khi bạn đã hoàn tất mọi thứ, hãy nhấp vào Lưu sản phẩm ở dưới cùng của trang Sản phẩm khác.