Lưu ý là lúc đăng kí tài khoản trên Geargag, bạn chọn Create my online business store và chọn Other products thì mới thêm được các sản phẩm Non POD.


Tiếp theo, hãy chuyển đến Dashboard > Product > click Add Product.


Bạn chỉ được chọn 1 loại sản phẩm để bắt đầu ở mục Product template. Tuy nhiên, bạn cũng có thể bỏ qua bước này để bắt đầu với một mục trống nếu sản phẩm của bạn không được liệt kê trong Danh mục sản phẩm fulfill bởi Geargag.Nếu bạn chọn một sản phẩm trong Product template để bắt đầu, tất cả thông tin sản phẩm (Tiêu đề, mô tả sản phẩm, biểu đồ kích thước & các biến thể) sẽ được tự động điền vào Description. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin này.

Ở phần Product Features (Tính năng sản phẩm), bạn nhấp vào dấu + để thêm mới, dâu - để xóa bỏ. Bạn có thể thêm bao nhiêu tính năng tùy thích. 


Các tính năng của sản phẩm sẽ được hiển thị như hình dưới đây
Image: Bạn có thể tải lên bao nhiêu hình ảnh tùy thích (không giới hạn bởi một sản phẩm / một biến thể như các sản phẩm POD thông thường). Hình ảnh Sản phẩm rất quan trọng, nó cung cấp cho khách hàng tiềm năng của bạn xem trước sản phẩm của bạn trông như thế nào và quyết định có mua chúng hay không. Có 2 tùy chọn để tải lên hình ảnh sản phẩm (từ URL / Tải lên thủ ng)


 • Price Bạn muốn giá của mình được hiển thị như thế nào? Nếu sản phẩm phải chịu thuế, hãy chọn tùy chọn Tính thuế trên sản phẩm này.

 • Compare at price Giá gốc của sản phẩm đang giảm giá. Khi bạn nhập một số vào ô này, giá ưu đãi sẽ được hiển thị.

 • Cost per price: Chi phí của một sản phẩm hoặc một biến thể mà bạn phải trả. Ví dụ: nếu bạn bán lại một sản phẩm, thì bạn có thể nhập giá bạn đã trả cho nhà cung cấp, không bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác. Nếu bạn tự sản xuất sản phẩm, thì bạn có thể nhập giá trị dựa trên chi phí lao động và vật liệu của bạn.


 • Inventory: Cách bạn quản lý các sản phẩm để Droshipping thông qua quản lý hàng tồn kho

  • SKU (đơn vị giữ hàng): Mã xác định sản phẩm trong doanh nghiệp của bạn. Để theo dõi hiệu quả và báo cáo bán hàng, mỗi SKU cần phải là duy nhất. SKU là tùy chọn.

  • Barcode (ISBN, UPC, GTIN, v.v.): Mã vạch thường được người bán lại sử dụng. Số nhận dạng phải là Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) mới hoặc hiện có. Một số kênh bán hàng yêu cầu GTIN trước khi có thể xuất bản sản phẩm bằng kênh đó. Số UPC, EAN và ISBN là các ví dụ về GTIN, có thể thay đổi độ dài tùy thuộc vào loại sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy GTIN ở trên hoặc dưới mã vạch trên bao bì sản phẩm của mình.

  • Inventory policy: Cài đặt để theo dõi hàng tồn kho.


 • Varient: Chia sản phẩm của bạn thành nhiều biến thể dựa trên kích thước, màu sắc, chất liệu của chúng.

 • Personalization: Bật tính năng này để cá nhân hóa sản phẩm của bạn. Bạn có thể thêm văn bản, hình ảnh, hộp quà, v.v.


Search engine listing preview: Phần này hiển thị bản xem trước về cách sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả của ng cụ tìm kiếm. Bản xem trước bao gồm tiêu đề sản phẩm, URL của sản phẩm trên cửa hàng của bạn và một phần mô tả sản phẩm. Nhấp vào Chỉnh sửa SEO trang web để chỉnh sửa bản xem trước.


Product Availability


Chọn bất kỳ mục nào sau đây:

 • Isolate Design - Thiết kế tách biệt: Nếu bạn chọn điều này, khách hàng của bạn sẽ không tìm thấy sản phẩm của bạn khi sử dụng hộp tìm kiếm. Họ chỉ có thể xem sản phẩm của bạn bằng cách truy cập trực tiếp vào trang sản phẩm (URL).

 • Do not Index: Không lập chỉ mục: Nếu bạn chọn mục này, sản phẩm của bạn sẽ không được tìm thấy bởi trình thu thập thông tin của ng cụ tìm kiếm.

 • Sell on Marrketplace: Bán trên Thị trường: Nếu bạn chọn mục này, sản phẩm của bạn có thể được hiển thị trong những người bán GearGag khác.

Organization

 • Loại sản phẩm: Một danh mục cho sản phẩm mà bạn có thể sử dụng để quản lý các sản phẩm của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng loại sản phẩm để lọc các sản phẩm của mình trong trang quản trị. Mỗi sản phẩm chỉ có thể có một loại sản phẩm.

 • Nhà cung cấp: Nhà sản xuất, nhà bán buôn hoặc các nhà cung cấp khác cho sản phẩm.

 • Tags: Thêm từ khóa có thể tìm kiếm về sản phẩm của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng từ khóa để tìm sản phẩm mà bạn muốn.

 • Mẫu bố cục: Chọn mẫu bố cục để hiển thị sản phẩm của bạn.

 • Hình thức vận chuyển: Chọn hình thức vận chuyển cho sản phẩm của bạn.

 • Khi bạn đã hoàn tất mọi thứ, hãy nhấp vào Lưu sản phẩm ở dưới cùng của trang Sản phẩm khác.