Sau khi hoàn tất khai báo & setup domain, bạn cần liên kết cổng thanh toán để có thể nhận thanh toán trực tiếp từ khách hàng.


Để kết nối tài khoản Paypal nhận thanh toán cho cửa hàng, truy cập Settings > Payment,

Click Add Account, cửa sổ sau sẽ hiện ra. Bạn chọn Type là Paypal, sau đó cung cấp các thông tin tài khoản như Paypal Client Client Secret:Cách lấy thông tin Paypal Client:


Bước 1. Thiết lập tài khoản PayPal Business và Sandbox


Nếu bạn đã có hai tài khoản này, bạn có thể sang trực tiếp Bước 2.
Nếu bạn chưa có Tài khoản PayPal Business, hãy truy cập liên kết này để đăng ký & tạo tài khoản Sandbox tại đây

Bước 2. Lấy Client ID và Secret Key


Đăng nhập phần quản lí App trên Paypal Business.
Chọn mục Live. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở trạng thái thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, chọn Sandbox.
Bấm Create App để tạo App mới

Thêm tên App (tùy chọn) >> ở ô thứ hai điền tài khoản Sandbox Business đã tạo ở Bước 1>> Chọn Create App >> bạn sẽ được chuyển đến phần Client ID và một App mới sẽ được lưu tại đây


Tại cửa sổ này, bạn sẽ có Client ID và click vào Show sẽ có Secret Key.

Khi bạn có ID khách hàng PayPal và khóa bí mật, hãy sao chép chúng và dán vào các ô tương ứng trong GearGag.


Bạn có thể hủy liên kết tài khoản Paypal bất cứ lúc nào và kích hoạt lại sau đó với thông tin Client ID và Secret Key cũ hoặc mới bằng cách bật tắt liên kết Paypal bất cứ lúc nào. Mọi liên hệ hỗ trợ vui lòng để lại tin nhắn trên chat box hoặc email [email protected] để được hỗ trợ.