Khi bạn đăng nhập vào trang quản trị Geargag, đầu tiên bạn sẽ được đưa đến trang tổng quan.


Trang tổng quan Geargag hiển thị thông tin chi tiết doanh số bán hàng của bạn, bao gồm doanh thu, số lần mua hàng, lượt ghé thăm cửa hàng và tỷ lệ chuyển đổi trong cửa hàng của bạn (không bao gồm các đơn đặt hàng từ các nền tảng tích hợp khác). Từ đây, bạn có thể xem nhanh cửa hàng của mình đang hoạt động như thế nào cho bất kỳ phạm vi ngày nào.


Bên cạnh Bảng điều khiển, trang quản trị Geargag còn bao gồm một số phần ở thanh sidebar bên trái dưới đây: 


Setting: Chỉnh sửa mockup tùy chỉnh và loại vận chuyển. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật thông tin về cửa hàng của bạn, chỉnh sửa pixel mặc định, kích hoạt phương thức thanh toán, và nhiều lựa chọn khác 

Storefront: Thiết lập navigation, bộ sưu tập và các trang trong cửa hàng của bạn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cửa hàng theo cách mà bạn muốn

Sản phẩm: Thêm sản phẩm mới, tạo thiết kế mới, hoặc xem và sắp xếp tất cả các sản phẩm và biến thể sản phẩm của bạn 

Promotions: Truy cập trang này để tạo mã khuyến mãi cho khách hàng, bạn có thể tạo mã khuyến mãi của riêng bạn, phần trăm giảm giá, đơn hàng tối thiểu có thể nhập khuyến mãi và ngày hết hạn.

Tính năng Boost upsell: Thiết lập chiết khấu cho mỗi sản phẩm bán ra và đề xuất thủ công các sản phẩm mà khách hàng của bạn quan tâm

Orders: Tạo và theo dõi tất cả các đơn đặt hàng. Bạn sẽ thấy nguồn khách hàng đã mua sản phẩm của bạn từ đâu, số lượng sản phẩm đã đặt, ngày đặt, ID đặt hàng, trạng thái hoàn thành và giá trị đơn hàng.

Fulfillment: Xem thông tin về hóa đơn như ngày tạo, ngày thanh toán, và số lượng. Bạn có thể nhập đơn đặt hàng vào Geargag từ đây.

Shipment: Yêu cầu vận chuyển và theo dõi quá trình vận chuyển trong phần này

Customer: Danh sách khách hàng đã ghé thăm cửa hàng của bạn (đã thanh toán hoặc hoàn tất thanh toán trên cửa hàng của bạn). Bạn có thể xuất và sử dụng dữ liệu này để tiếp thị lại trên nhiều kênh quảng cáo 

Marketing tools: Thêm, kích hoạt, và tùy chỉnh các tích hợp của Geargag với Google Merchant Center, Facebook Catalog và Amazon 

Billing: Tạo hóa đơn và thanh toán hóa đơn cần Fulfill 

Payouts: Quản lý lịch sử thanh toán của bạn và yêu cầu các khoản thanh toán mới từ đây

Integrations: Kết nối cửa hàng Shopify, Woocommerce, Esty của bạn với tài khoản Geargag 


Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn vui lòng để lại tin nhắn tại hộp thư hỗ trợ hoặc email: [email protected]