1. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Tải thiết kế lên mục File Library

- Bước 2: Tải file csv và điền các thông tin theo yêu cầu


2. Hướng dẫn đặt hàng sản xuất qua CSV:


Bước 1: Up tất cả design lên file library tại https://seller.geargag.com/file-library 

Tên design mặc định được sử dụng làm code_image của file ảnh (loại trừ các ký tự đặc biệt, dấu cách). Tuy nhiên người dùng cũng có thể click chọn sửa code_image nếu cần thiết

 


Bước 2: Đặt hàng sản xuất qua file CSV: 

Truy cập https://seller.geargag.com/ordersclick Import Order & tải mẫu csv 


 

Trên file, ngoài thông tin khách hàng, cần cung cấp các trường thông tin sản phẩm sau:

- name (tên sản phẩm): Tên tùy ý cho sản phẩm

- import_mockup_1,2,3 (optional, nên có để đối chiếu thiết kế thực tế và thành phẩm). Nên là link ảnh trực tiếp để hệ thống nhận diện và hiển thị ảnh trong đơn hàng.

- sku catalog: sku sản phẩm theo catalog trên Geargag 

- key_area_1,2,3,...: tên khu vực thiết kế được yêu cầu trên Catalog 

Cách tìm key_area đúng cho sản phẩm trong catalog:

  • Vào trang catalog của sản phẩm cần fulfill
  • Chọn các option tương ứng với item fulfill cho đơn
  • Key area sẽ hiện ra như trong hình trên.

- code_image_1,2,3,...: là code ảnh tương ứng với từng khu vực thiết kế (key_area). Thông thường tên file sẽ được sử dụng làm code_image mặc định (không chứa dấu cách & các ký tự đặc biệt)
 

Nếu có bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ email: [email protected] để được trợ giúp.