Geargag hỗ trợ 3 hình thức đặt hàng sản xuất:

  1. Đặt thủ công đơn lẻ
  2. Đặt sản xuất từ các đơn hàng đã đồng bộ trên các nền tảng khác
  3. Fulfill imported orders from CSV.

Để đặt hàng sản xuất qua file CSV, truy cập https://seller.geargag.com/orders, click Import Order & làm theo hướng dẫn.

Geargag hỗ trợ 3 format file CSV như sau:

Format 1: Import bằng Product ID (đề xuất với những website chạy nền tảng Geargag)

Nếu bạn đang vận hành 1 website trên nền tảng Geargag với nhiều sản phẩm đã được upload trước đó, bạn có thể sử dụng loại file CSV format 1 để đặt hàng lại các sản phẩm này bằng cách điền thông tin đơn hàng, product_id & sku_catalog của sản phẩm tương ứng (thông tin được tìm thấy trong mục All Products & Geargag Catalog) trên Format 1.

Format 2: Import bằng SKU external (đề xuất với những khách hàng thường xuyên)

Nêu bạn là 1 seller thường xuyên của Geargag & tất cả các sku_external đã được tổ chức một cách hệ thống giữa các website đã đồng bộ & tài khoản Geargag, việc tạo đơn hàng qua CSV chưa bao giờ đơn giản hơn.

Điền thông tin order với mã sku_external tương ứng (sku_external là một chuỗi kí tự duy nhất cho 1 loại sản phẩm & 1 thiết kế cụ thể, dùng để tổ chức & hệ thống hóa các design upload lên Geargag & các platform khác)

Name & import mockups 1, 2, 3 là các trường không bắt buộc. Tuy vậy nếu cung cấp đủ thông tin ở đây sẽ giúp bạn nhận diện đơn hàng & các sản phẩm một cách dễ dàng hơn.

Format 3: Import bởi SKU catalog & artworks (đề xuất cho những khách hàng mới)

Nếu bạn mới bắt đầu với Geargag & cần đặt hàng sản xuất hàng nghìn đơn hàng với hàng nghìn thiết kế khác nhau? Đừng lo, Geargag có giải pháp riêng cho bạn.

Bước 1. Upload toàn bộ thiết kế lên Thư viện hình ảnh của tài khoản.

Truy cập Geargag > File Library & up tất cả thiết kế cho sản phẩm cần đặt sản xuất. Lưu ý, tên ảnh upload sẽ được sử dụng làm mã code ảnh trên hệ thống store, lưu ý đặt tên ảnh không chứa dấu cách & ký tự đặc biệt.

Cách dễ dàng nhất để sử dụng ảnh hệu quả là đặt tên chúng cùng tên với mã SKU/ID sản phẩm của bạn trên các platform khác, nó sẽ giúp bạn rất nhanh chóng trong việc thiết lập đơn hàng sau này.

Bước 2. Ghép Order với mã SKU & code hình ảnh tương ứng trên CSV

Name & import mockups 1, 2, 3 là các trường không bắt buộc. Tuy vậy nếu cung cấp đủ thông tin ở đây sẽ giúp bạn nhận diện đơn hàng & các sản phẩm một cách dễ dàng hơn.

Sku_external là 1 chuỗi kí tự được sử dụng để nhận diện thiết kế & loại sản phẩm duy nhất. Bạn có thể đặt tên sku_external tùy ý. Tuy vậy, hãy cẩn trong việc sử dụng & cập nhật các sku_external đã tồn tại bằng các thiết kế hay loại sản phảm khác bởi toàn bộ các đơn hàng cũ hoặc đơn hàng đồng bộ trên kênh khác chung mã order trên Geargag sẽ bị thay đổi.

Sku_catalog, Key_area sẽ được tìm thấy trong mục Geargag catalog theo hướng dẫn bên dưới:

Điền code hình ảnh (code_images) bên cạnh key_areas được yêu cầu trên file CSV. Nếu sản phẩm có nhiều hơn 1 vùng in trên Catalog, đừng quên điền đủ tất cả các vùng in với mã file ảnh tương ứng trên Geargag Library. Hãy lưu ý rằng, ảnh được chọn phải đáp ứng kích thước quy định cho từng sản phẩm. 

Sau khi hoàn thành file CSV, upload file đặt hàng lên Geargag & click Next

Khi đơn hàng được upload lên thành công, một cửa sổ xem trước sẽ xuất hiện cung cấp đầy đủ hướng dẫn & thông báo lỗi (nếu có)

Những order bị đánh dấu màu hồng là những order chưa cung cấp đủ thông tin, hoặc thông tin khai báo chưa chính xác. Nếu bạn vẫn tiếp tục import, các order bị lỗi sẽ bị bỏ lại, còn các order khác sẽ xuất hiện trong mục All Orders.

Tích chọn toàn bộ các đơn hàng chưa được gửi sẩn xuất, click Request Fulfill & Pay Invoice để hoàn thành viêc đặt sản xuất.

Nếu có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Geargag qua email hỗ trợ [email protected] hoặc để lại lời nhắn tại hộp chat trên website.