Tạo Feed sản phẩm cho Google Merchant Center

Geargag xây dựng tính năng Product Feed nhằm hỗ trợ người dùng tạo feed cho sản phẩm để có thể đăng lên các kênh bán hàng như là Facebook,  Amazon, và Google Ads.


Dưới đây là bản hướng dẫn để tạo product feed cho Google Merchant Center. 

Tạo Google Product Feeds

Trước hết, để tạo product feed, bạn cần tạo sẵn sản phẩm (theo loại sản phẩm bạn muốn feed) trong mục Product theo Catalog trên Geargag. Sau khi tạo xong loại sản phẩm, bạn có thể tạo feed theo các bước dưới đây:


Bước 1: Truy cập GearGag Admin > Marketing > Product FeedsSau đó trang Marketing  sẽ dẫn bạn tới tab Product feeds như dưới đây:


Vui lòng chọn Product Type để tạo product feed bạn muốn (trong mục này bạn có thể kiểm tra được các loại sản phẩm đã tạo) 


Bước 2: Chọn nút Create Product Type. 


Sau đó điền hết các thông tin trong bảng (yêu cầu bắt buộc với những mục có gắn dấu sao màu đỏ)


Click Update Product Type. 

Bước 3: Quay trở lại mục Marketing > Product Feeds > Create Feeds

Hệ thống sẽ dẫn bạn tới giao diện như dưới đây:


Điền hết các thông tin vào bảng trên, sau đó ấn Add product feed. Như vậy là bạn đã tạo thành công 1 product feed.

Quay trở lại giao diện chính của Product Feed, bạn đã có thể copy link feed mà mình vừa tạo. 


Tạo product feeds cho Google Merchant Center

Thực hiện các bước như dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gooogle Merchant Center (GMC). 

Bước 2: Trong bảng điều khiển GMC của bạn, chịn Products (1) > Feeds (2). Sau đó chọn nút + 

Bước 3: Lựa chọn quốc gia và ngôn ngữ trong mục Basic information. Sau đó chuyển tới mục Name and input method và điền vào tên nguồn cấp dữ liệu chính của bạn . Sau đó chọn Scheduled fetch để kết nối với dữ liệu của bạn. Cuối cùng chọn Continue 

Bước 4: Truy cập GearGag Admin bằng tài khoản của bạn > Marketing Tools > Google MerChant feed > chọn Copy Link to để copy feed bạn muốn thêm vào GMC. 

Bước 5: Truy cập vào tài khoản GMC , điền tên feed, tần số và các thông tin khác. Đối với File URL , hãy dán URL ở bước 5 vào đây. Nhấp vào Tạo nguồn cấp dữ liệu để hoàn tất..