Từ thời điểm hoàn thành kết nối, các đơn đặt hàng từ Woocommerce & Shopify sẽ được tự động quét về mục Orders trên tài khoản Geargag (phân biệt nguồn đơn hàng ở logo trong phần Source)Các đơn trước thời điểm kết nối sẽ không được đồng bộ lại, vui lòng tham khảo Hướng dẫn đặt in theo file CSV tại đây với các đơn hàng này.

Để fulfill được đơn hàng đồng bộ từ các hệ thống ngoài Geargag (Woocommerce, Shopify, Amazon), đơn hàng cần được up lai thiết kế & khai báo loại sản phẩm tương ứng trên Geargag với 3 bước sau:

Bước 1. Click Order ID để xem chi tiết đơn hàng đã đồng bộ.

Bước 2. Khai báo SKU & up bổ sung file thiết kế bằng cách:

1. "Click to edit" để điền SKU (loại sản phẩm tương ứng trên Store Geargag

2. "Upload Design" để bổ sung file thiết kế của sản phẩm (xem thêm Hướng dẫn sử dụng Product Catalog Geargag tại đây)

Cách lấy SKU sản phẩm:

Truy cập mục Product Catalog > Chọn sản phẩm tương ứng với order (Loại, mầu sắc, kích thước) > Copy SKU > Điền vào mục khai báo sku tương ứng trên Order.


Kết quả sau khi hoàn thành khai báo như sau:

Bước 3. Chọn Request Fulfill

Lưu ý đảm bảo Vendor Fulfillment : Geargag để gửi request Fulfill tới Geargag. Khi request hiện trạng thái Manual Fulfilled -> Order có lỗi không tới được Geargag => Kiểm tra lại


Xem tiếp Hướng dẫn gửi Request Fulfill & thanh toán Invoice