Với Geargag, bạn có thể tạo đơn hàng thủ ng theo một trong 3 cách sau:

  • Tạo đơn qua Geargag Catalog: Truy cập Geargag Catalog > Tìm sản phẩm cần đặt sản xuất > Chọn thuộc tính > bấm Create Order > tạo đơn hàng nhanh chóng với sản phẩm vừa chọn.

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY


  • Tạo đơn hàng lẻ từ mục Orders: Truy cập Geargag Orders > Bấm Create Order

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY


  • Tạo đơn qua file CSV: Phù hợp để import số lượng đơn lớn & thông tin order cùng lúcXem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY


Geargag chỉ tiến hành sản xuất các đơn hàng được yêu cầu sản xuất & thanh toán hóa đơn thành ng. Chi tiết Quy trình gửi yêu cầu sản xuất, truy cập hướng dẫn TẠI ĐÂY


Nếu có bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng nhắn tin qua chatbox hoặc liên hệ email: [email protected] để được trợ giúp.