Geargag chỉ tiến hành fulfill các đơn hàng được gửi Fulfill (Request Fulfill) & thanh toán Invoice thành công.

Thực hiện đơn giản qua 2 bước sau:

Bước 1. Kiểm tra đơn hàng, upload bổ sung thiết kế (nếu thiếu) & Request Fulfill

Tích chọn order, bấm "Request Fulfill" các đơn hàng đã đồng bộ/upload mới

Bước 2. Tạo Invoice & Thanh toán cho các đơn Fulfill

Tích chọn các order đáp ứng điều kiện fulfill đã được tạo request trong mục Fulfillment > Requests

Chọn các Order ID cần thanh toán => Bấm "Create Invoice"

Bước 3. Thanh toán Invoice & theo dõi tình trạng đơn cập nhật trên hệ thống

Sau khi Create Invoice thành công, bạn sẽ được chuyển ngay tới trang danh sách các hóa đơn chưa thanh toán

Click chọn Invoice theo ID hoặc bấm View để Thanh toán đơn hàng chuyển in qua các hình thức Credit Card, Paypal hoăc Topup.

Bước 4. Hoàn thành thanh toán, kiểm ra lại thông tin Order

Các Order đã được thanh toán Invoice sẽ chuyển xưởng In Progress cho tới thời điểm có tracking ID

Khi đơn hàng được chuyển trạng thái sang Fulfilled (hoàn thành in ấn) & có tracking ID => Bấm đơn hàng để xem chi tiết