Với Geargag, bạn có thể tạo đơn hàng thủ công theo một trong 3 cách sau:

  • Tạo đơn qua Geargag Catalog: Truy cập Geargag Catalog > Tìm sản phẩm cần đặt sản xuất > Chọn size/side/màu tương ứng > bấm Create Order > tạo đơn hàng nhanh chóng với sản phẩm vừa chọn.

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY


  • Tạo đơn hàng lẻ từ mục Orders: Truy cập Geargag Orders > Bấm + Order

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY


  • Tạo đơn qua file CSV: Phù hợp để import số lượng đơn lớn & thông tin order cùng lúc

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY


Geargag chỉ tiến hành sản xuất các đơn hàng được yêu cầu sản xuất & thanh toán hóa đơn thành công. Chi tiết Quy trình gửi yêu cầu sản xuất, truy cập hướng dẫn TẠI ĐÂY


Nếu có bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng nhắn tin qua chatbox hoặc liên hệ email: [email protected] để được trợ giúp.