Bạn có thể mời thành viên trong nhóm của mình vào trang Dashboard của Geargag mà không mất thêm một khoản phí nào 

1. Thêm thành viên vào cửa hàng

Truy cập Geargag Setting > Account để thêm email của thành viên. Chọn nhóm có liên quan và chọn + Add

Khi những thành viên của bạn đăng nhập vào cửa hàng Geargag, họ sẽ nhìn thấy tất cả các cửa hàng mà họ được mời làm thành viên.


2. Thêm nhóm trong cửa hàng

Ngoài ra, bạn có thể thêm các nhóm (tương tự như Admin) để phân loại thành viên cũng như tác vụ của họ trong cửa hàng.

Tại Account > mục Group > chọn + Add

Sau khi đặt tên nhóm, tích để chọn các mục mà thành viên thuộc nhóm đó có thể xem và chỉnh sửa trong cửa hàng rồi chọn Save.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại tin nhắn tại hộp thư hỗ trợ hoặc Email: [email protected]