Bạn có thể mời thành viên trong nhóm của mình vào trang Dashboard của Geargag mà không mất thêm một khoản phí nào 

Truy cập Geargag Setting > Account để thêm email của thành viên. Chọn nhóm có liên quan và chọn "Add"


Khi những thành viên của bạn đăng nhập vào cửa hàng Geargag, họ sẽ nhìn thấy tất cả các cửa hàng mà họ được mời làm thành viên.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại tin nhắn tại hộp thư hỗ trợ hoặc Email: [email protected]