Bạn có thể mời thành viên trong nhóm của mình vào trang Dashboard của Geargag mà không mất thêm một khoản phí nào 


1. Thêm vai trò mới trong cửa hàng


Ngoài vai trò mặc định (admin) ra, bạn có thể thêm các vai trò mới tùy ý để phân loại thành viên cũng như quyền hạn, tác vụ của họ trong cửa hàng.


Bạn truy cập Settings > Account, ở mục Permission, bạn chọn + Add. Bạn đặt tên nhóm ở Name, sau đó chọn các mục mà thành viên thuộc nhóm đó có thể xem và chỉnh sửa trong cửa hàng.


Ví dụ nhóm Finace có thể truy cập vào Topup và Billing để quản lí tài chính, nhóm Order có thể vào mục Catalog và Order, ...Sau khi hoàn tất, bạn chọn Save.


2. Thêm thành viên mới vào cửa hàng


Truy cập Geargag Setting > Account, bạn thêm email của thành viên vào phần Add new member. Sau đó, bạn chọn vai trò của member đó (admin hoặc vai trò bạn tự tạo ở bước trên) ở mục group, cuối cùng, bạn chọn AddKhi những thành viên của bạn đăng nhập vào cửa hàng Geargag, họ sẽ nhìn thấy tất cả các cửa hàng mà họ được mời làm thành viên.Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại tin nhắn tại hộp thư hỗ trợ hoặc Email: [email protected]