Bạn không cần nạp tiền nếu chỉ sử dụng dịch vụ tiêu chuẩn Fulfillment / Giao hàng.

Tuy nhiên, bạn có thể đẩy nhanh quá trình thanh toán bằng cách đảm bảo bạn có đủ tiền trong tài khoản để chi trả cho tất cả các giao dịch mua hàng đã lên kế hoạch.

Geargag chấp nhận 3 phương thức thanh toán Nạp tiền: Paypal, Thẻ tín dụng, Payoneer.


Khi nạp đủ số dư của bạn, xin lưu ý: Theo nguyên tắc kiểm soát gian lận của chúng tôi, một số giao dịch (đặc biệt là những giao dịch liên quan đến thanh toán của bên thứ ba) có thể yêu cầu phải xác minh thêm. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cần xác minh số điện thoại của chủ thẻ.


Khi tài khoản của bạn đủ tiền, bạn có thể sử dụng số dư của mình để thanh toán hóa đơn Fulfillment / Shipment mà không cần đăng nhập thanh toán.

Để xem các giao dịch nạp tiền trước đó của bạn, hãy nhấp vào Lịch sử giao dịch.

Bạn có thể rút số dư trong tài khoản hoặc chuyển Nạp tiền từ cửa hàng này sang cửa hàng khác bằng chính địa chỉ email đã đăng ký.

Vì lý do bảo mật, Geargag chỉ hoàn trả số dư vào giao dịch Thẻ tín dụng / PayPal / PO ban đầu.

Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ tại đây hoặc gửi email tới [email protected] nếu có bất kỳ vấn đề nào về Nạp tiền. Sẽ mất 5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.