Để yêu cầu thanh toán Lợi nhuận khi sử dụng dịch vụ Payment Geargag, truy cập mục Billing > Payout

Bạn có thể xem chi tiết lợi nhuận hàng ngày bằng việc nhấp "View" profit từng ngày hoặc xem chi tiết lịch sử rút tiền (gồm email nhận thanh toán & ID giao dịch)

Bạn có thể request thanh toán qua các tài khoản Paypal / Payoneer đăng ký. Mức lợi nhuận tối thiểu bạn có thể request là từ 50$.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về Thanh toán và Phí, hãy truy cập TẠI ĐÂY!