Truy cập https://seller.geargag.com/payout để yêu cầu thanh toán cho phần Lợi nhuận khi sử dụng dịch vụ Payment Geargag

Bạn có thể xem chi tiết lợi nhuận hàng ngày bằng việc nhấp vào "View" trong từng ngày 

Nhấp vào Rút tiền để xem Lịch sử rút tiền, bao gồm email đã nhận thanh toán và ID giao dịch

Bạn có thể yêu cầu Thanh toán bất kỳ lúc nào nếu yêu cầu Tối thiểu của bạn trên $ 20.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về Thanh toán và Phí, hãy truy cập TẠI ĐÂY!