Để bắt đầu tạo chiến dịch in theo yêu cầu, đầu tiên nhấp vào "POD Product", sau đó bạn sẽ được đưa đến mục "Add Product"

Bước 1: Chọn sản phẩm:

Bạn có thể chọn lên tới 25 sản phẩm cùng 1 lúc, tuy nhiên, nên cân nhắc vì nhiều hơn 9 sản phẩm sẽ có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng

Bước 2: Thêm thiết kế

Bạn cần tải lên thiết kế của mình cả mặt trước, mặt sau hoặc cả 2 mặt. Sau đó chọn màu và kiểu cho nó. Lưu ý rằng bạn có thể thay đổi mã khuyến mãi trong cột "Retail Price". Dựa trên những thay đổi lợi nhuận sẽ được tự động tính toán.

Lưu ý: Lợi nhuận được ước tính không bao gồm phí ship và phí giao dịch (trong bất kỳ trường hợp nào)

Bước 3: Thêm tiêu đề, mô tả, nhãn cho sản phẩm của bạn trong phần chi tiết thiết kế


 Các chức năng nổi bật khác của sản phẩm in theo yêu cầu:

1. Isolate design: Khách truy cập của bạn không thể tìm kiếm bất kỳ sản phẩm nào của bạn trên công cụ tìm kiếm hay bất kỳ đề xuất sản phẩm nào. Họ chỉ có thể truy cập thiết kế của bạn thông qua link trực tiếp

2. Do not index: Chặn Google bot thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang đích của bạn 

3. Enable Limited Time: Bật thời gian giới hạn trên trang sản phẩm thôi thúc khách hàng sản phẩm có số lượng giới hạn cần phải mua ngay

4. Sell on Marketplace: Bật/ Tắt để cho phép/ không cho phép sản phẩm của bạn hiển thị trên trang khác trên mạng hiển thị Geargag

5. Override default pixels: Cho phép cài đặt mã Pixel khác nhau (ghi đè mã mặc định trên toàn trang web)

Hoàn thành > nhấp "Create to finish"