Tùy chỉnh POD là một tính năng mạnh mẽ trong GearGag. Bạn có thể sử dụng chức năng này để tạo ra một sản phẩm được cá nhân hóa mà khách hàng của bạn không thể không mua!

Geargag cho phép bạn cá nhân hóa tất cả các sản phẩm in theo yêu cầu trong Danh mục sản phẩm Geargag: quần áo, leggings, cốc, áp phích dọc, ngang, canvas, mũ và case điện thoại,...
Để truy cập tính năng Tùy chỉnh POD, hãy chuyển đến Quản trị GearGag> Sản phẩm> Tùy chỉnh POD.

Bạn sẽ được đưa đến trang Customize POD. Từ trang này, bạn có thể chọn loại sản phẩm bạn muốn tùy chỉnh, tải lên thiết kế, và thêm mockup của bạn và nhiều hơn thế nữa 

  1. Chọn một mockup đầu từ danh sách để bắt đầu việc thiết kế 
  2. Nhấp "Add text" để thêm văn bản vào sản phẩm của bạn
  3. Nhấp "Add image" để thêm 1 ảnh vào sản phẩm của bạn 
  4. Chỉnh sửa bản vẽ và mockup. Nhấp biểu tượng khóa để khóa thiết kế trên mockup không cho phép chỉnh sửa, hoặc nhấp biểu tưởng cái áo để tải lên mockup của riêng bạn hoặc nhấp vào nút đổ màu để thay đổi màu sắc sản phẩm
  5. Nhấp biểu tượng thùng rác để loại bỏ ảnh hoặc text trên sản phẩm
  6. Chỉnh sửa văn bản như là font chữ, màu sắc, nét vẽ, và thứ tự của các thành phần trên sản phẩm

Khi bạn đã hài lòng với mẫu thiết kế của mình nhấp "Save" để thêm sản phẩm mớ. Bạn có thể tải xuống mockup về máy tính của bạn bằng cách nhấp vào "Download" 

Thiết kế của bạn sẽ được hiển thị trên cửa hàng như sau:  https://geargag.store/product/a-son-s-first-super-hero-zGMjPkA  

Khách hàng của bạn có thể sắp xếp lại, nhập văn bản/ hình ảnh khác hoặc làm bất kỳ điều gì họ muốn để tùy chỉnh và xem trước thiết kế của họ và dễ dàng thêm vào giỏ hàng 


Tham khảo nhiều ý tưởng sản phẩm hơn trên Geargag> https://support.geargag.com/en/support/solutions/47000140596