Với dịch vụ vận chuyển của Geargag, bạn có thể gửi hàng xuyên quốc gia tới tận tay khách hàng một cách nhanh chóng & tiết kệm. Truy cập https://seller.geargag.com/shipment để bắt đầu ngay;

Bước 1. Tạo sản phẩm

Trước khi tạo yêu cầu gửi hàng, bạn cần khai báo sản phẩm cần vận chuyển bằng cách truy cập Shipment > Products > Add New Product

Điền thông tin khai báo vào bảng sau: 

 • Product Title: Tên sản phẩm

 • Product info: Giá (USD), mã SKU, Danh mục sản phẩm quốc tế, Kích thước (Chiều cao, Chiều dài, Chiều rộng, Can nặng), và các loại hàng (nếu sản phẩm có nhiều size, màu, cân nặng khác nhau)

 • Image: Upload ảnh sản phẩm từ URL/PC.

Click ‘Create product’ để hoàn tất khai báo


Bước 2. Tạo yêu cầu gửi hàng

1. Truy cập Shipment > Import Shipment & download file mẫu CSV


2. Điền thông tin đơn hàng theo form mẫu trên file CSV

 • order_id: Mã order bạn cần quản lý để tiện cho việc tìm kiếm & tương thích với kênh bán hàng của bạn
 • Shipping info (shipping_first_name, shipping_last_name, shipping_address_1, shipping_address_2, shipping_city, shipping_state, shipping_zipcode, shipping_country, shipping_phone, shipping_email): Thông tin khách hàng & địa chỉ gửi hàng.
 • product_id & variant_id: Mã sản phẩm bạn đã khai báo (Trước khi tạo yêu cầu gửi hàng, bạn cần Khai báo sản phẩm tại đây). Bạn có thể tìm thấy mã sản phẩm & biến thể bằng cách click "Edit" bên cạnh sản phẩm. Chuỗi số hiển thị trong Variant Table chính là chuỗi số bạn cần cung cấp trên file Excel.

 • quantity: Số lượng sản phẩm trong gói hàng
 • id_station: Mã station bạn muốn gửi hàng tới, lựa chọn 1 trong 3 mã stations sau:
  • 3: Hanoi station - 394 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • 6: Hochiminh station - 120 Hồng Hà, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
  • 5: Da Nang station - Bưu điện số 3, 2A Phan Huy Chú, Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

3. Upload file CSV lên hệ thống

Click lần lượt Step 1 > Step 2 > Step 3 để kiểm tra & gộp thông tin đơn hàng

Ngoài upload CSV, bạn cũng có thể tạo nhanh 1 yêu cầu gửi hàng lẻ bằng cách click chọn "Create request" trong mục Shipment > Requests hoặc từ trang chi tiết orders synced về từ mục All Orders.

Trong Shipment Request Form, điền các thông tin yêu cầu:

 • Length/ Width/ Height: Chi tiết kích thước gói hàng (cm)

 • Weight: Trọng lượng gói hàng (gram)

 • Shipping address: Thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận. 

Chọn station gửi hàng được đề xuất (Hanoi, Da Nang, HCM) & click “Check Shipping Services” để xác nhận yêu càu gửi hàng & dự tính chi phí gửi. Click "Create Request” để hoàn tất khai báo gửi hàng.

Bước 3. In barcodes & Gửi hàng về kho

Sau khi hoàn tất việc tạo yêu cầu gửi hàng, danh sách yêu cầu của bạn sẽ được liệt kê trong mục Shipment > Requests

Chuyển sang chế độ "Print Barcode" & lựa chọn danh sách các đơn hàng cần in barcodes để in hàng loạt & dán vào sản phẩm trước khi gửi tới Kho Geargag.

Ngoài việc in Barcode đóng gói hàng loạt, bạn cũng có thể in lại 1 barcode bất kì bằng việc click chọn yêu cầu gửi hàng & bấm "Print Barcode" trong trang chi tiết yêu cầu.

Bước 4. Tạo hóa đơn & thanh toán

Khi Geargag nhận được thông tin sản phẩm, cân đo lại & đồng ý vận chuyển hàng, trạng thái yêu cầu sẽ được chuyển từ "Awaiting Package" (chờ gói hàng) sang "Stocked" (đã lưu kho), đồng thời bạn cũng sẽ nhận được email khi việc tiếp nhận đơn hàng này được hoàn tất.

Truy cập tab "Pending Paid" (chờ thanh toán) đẻ tạo hóa đơn & thanh toán cho các hàng cần gửi.


Bạn cũng có thể thanh toán cho 1 gói hàng đơn lẻ bằng việc click vào yêu cầu & bấm "Checkout"


Thông thường sau khoảng 1-2 ngày từ thời điểm thanh toán, gói hàng của bạn sẽ được chuyển đi & có mã tracking gửi về. Bạn có thể kiểm tra mã tracking cho từng đơn hàng của mình bằng cách truy cập tab Shipped.


Trong quá trình gửi hàng, nếu cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ Geargag tại địa chỉ email [email protected] hoặc đầu mối nhân viên support hỗ trợ cửa hàng của bạn.