Có 3 bước để thực hiện một yêu cầu fulfill hợp lệ trong Geargag:

 1. Đặt hàng
 2. Yêu cầu thực hiện
 3. Tạo hóa đơn và hoàn tất thanh toán


BƯỚC 1. ĐẶT HÀNG
Bạn có thể chọn tối đa 4 tùy chọn để đặt hàng trong Geargag. Thực hiện theo các liên kết có liên quan bên dưới dựa trên loại hình kinh doanh của bạn:

 • Nhập đơn đặt hàng theo cách thủ công qua CSV
 • Đồng bộ hóa đơn đặt hàng từ các cửa hàng tích hợp:
  + Của WooCommerce
  + Của Shopify
  + Từ Etsy
 • Đồng bộ hóa đơn hàng qua API

BƯỚC 2. YÊU CẦU FULFILL
1. Đi tới Quản trị Geargag> Đơn hàng> Tất cả đơn hàng
2. Kiểm tra đơn hàng, tải lên thiết kế bổ sung (nếu thiếu) & Yêu cầu Thực hiện
Nhấp để chọn đơn hàng, nhấn "Yêu cầu thực hiện" cho các đơn hàng mới được tải lên / đồng bộ hóa.


Vui lòng đảm bảo rằng trạng thái phải là "Nhà cung cấp thực hiện là Geargag". Khi trạng thái yêu cầu được Thực hiện theo cách thủ công, các đơn đặt hàng được coi là Tự hoàn thành.


BƯỚC 3. TẠO HÓA ĐƠN
1. Tạo hóa đơn Fulfill:
Chuyển đến mục Fulfillment> Yêu cầu> Chọn đơn đặt hàng bạn muốn thực hiện, nhấp vào 'Tạo hóa đơn'


2. Thanh toán hóa đơn
Sau khi tạo hóa đơn thành công, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển sang danh sách Hóa đơn.


Nhấp vào "ID hóa đơn" hoặc "Xem" để thanh toán qua Thẻ tín dụng, Paypal hoặc Nạp tiền.


Các đơn đặt hàng đã được thanh toán sẽ được chuyển sang "Đang tiến hành" cho đến khi ID theo dõi được cập nhật.
Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ Geargag tại [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc thực hiện Geargag.