Khi kết nối hoàn tất, các đơn hàng từ cửa hàng Woocommerce & Shopify của bạn sẽ được tự động đồng bộ hóa vào phần Đơn hàng> Tất cả đơn hàng (phân biệt bằng logo trong phần Nguồn).

Đối với các đơn hàng trước thời điểm kết nối, vui lòng tham khảo Fulfill qua tệp CSV tại đây.
Để thực hiện đơn đặt hàng đồng bộ từ một nền tảng khác (Woocommerce, Shopify hoặc Etsy), trước tiên, đơn đặt hàng phải được khớp với loại sản phẩm phù hợp và thiết kế thực hiện đã thêm thành công trong 3 bước:
Bước 1. Nhấp vào ID đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng đã đồng bộ.
Bước 2. Thêm (chỉnh sửa) Geargag SKU (1) & Tải lên thiết kế hoàn thiện (2) (Xem yêu cầu kích thước Artboard tại đây)


Cách lấy SKU sản phẩm:
Vào Danh mục sản phẩm> Chọn sản phẩm đặt hàng tương ứng (Loại, Màu sắc, Kích thước)> Sao chép Mã hàng> Điền thông tin chi tiết Đơn hàng.

Kết quả như sau:


Bước 3. Yêu cầu thực hiện
Truy cập https://seller.geargag.com/orders để chọn đơn đặt hàng và thực hiện yêu cầu.

Hãy đảm bảo rằng trạng thái là "Nhà cung cấp thực hiện là Geargag". Khi trạng thái yêu cầu được Thực hiện theo cách thủ công, các đơn đặt hàng được coi là Tự hoàn thành.


Bước 4. Tạo hóa đơn Fulfill
Truy cập Yêu cầu thực hiện tại: https://seller.geargag.com/fulfillment để chọn đơn đặt hàng bạn yêu cầu và tạo hóa đơn.

Sau khi tạo hóa đơn thành công, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển sang danh sách Hóa đơn. Vui lòng xem lại và thanh toán hóa đơn qua Paypal / Stripe / PO

Các đơn đặt hàng đã được thanh toán sẽ được chuyển sang "Đang tiến hành" cho đến khi ID theo dõi được cập nhật.

Khi Đơn hàng đã hoàn tất và có ID theo dõi, bạn có thể bấm vào đơn hàng để xem chi tiết.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại để lại tin nhắn cho chúng tôi tại chatbox hoặc gửi email tới [email protected]