Geargag hỗ trợ nhiều phương pháp giúp bạn có thể nhanh chóng tạo đơn hàng sản xuất từ việc tạo đơn hàng thủ công, qua các website tích hợp (Shopify, Etsy, Woocommerce,...), hay qua API (chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY).

  • Tuy nhiên,  phương pháp phổ biến, dễ dàng & hiệu quả nhất đó là tạo đơn hàng qua file CSV bởi các lí do sau: Nhanh chóng, dễ dàng
  • Đáp ứng thời gian và tốc độ xử lý hàng nghìn đơn hàng với mỗi lần thao tác
  • UPLOAD ĐƯỢC NHIỀU TEMPLATE KHÁC NHAU. Đây chính là điểm khác biệt và nổi bật của Geargag.


Bạn chỉ cần làm theo 2 bước sau.


Bước 1. Chuẩn bị thông tin đơn hàng


Truy cập https://seller.geargag.com/orders, click Import Order & tải file CSV mẫu lên:Ởđây có 3 option cho bạn chọn và upload file tương ứng:


- Amazon Template

- Geargag Template

- Other - với option này, bạn có thể UPLOAD BẤT CỨ TEMPLATE NÀO, không bạn chế loại template. Lưu ý: Mẫu file CSV của Geargag template sẽ bao gồm các trường thông tin sau:


- order_id (Mã đơn hàng): Mã đơn hàng thường được sinh từ kênh bán gốc - Giúp bạn dễ dàng quản lý & tìm kiếm đơn hàng sau này. Đồng thời cũng được sử dụng để nhóm gộp những đơn hàng có cùng Order ID, cùng địa chỉ trên file CSV

- shipping_name, shipping_address, shipping_city, shipping_state, shipping_code, shipping_country, shipping_phone.. (thông tin địa chỉ người nhận).

Lưu ý: Khi 1 đơn hàng có nhiều hơn 1 loại sản phẩm, bạn cần liệt kê ra mỗi sản phẩm 1 dòng trên file CSV cung cấp cho hệ thống, tuy nhiên, cần lưu ý đặt chung Order ID & địa chỉ ship của tất cả các sản phẩm chung order đó

- quantity (số lượng) : Số lượng loại sản phẩm được liệt kê trên đơn hàng

- name (tên sản phẩm): Tên tùy ý bạn đặt cho sản phẩm của mình giúp dễ dàng phân biệt giữa các sản phẩm khác nhau trong đơn hàng.

- import_mockup_1,2,3 (Hình ảnh thực tế của sản phẩm trên kênh bán): Trường không bắt buộc, tuy nhiên nên được cung cấp, giúp bộ phận xử lý đơn của Geargag đối chiếu thiết kế thực tế và template gửi Fulfill từ người bán & cảnh báo, hỗ trợ người bán điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót trước khi sản xuất.

- sku_catalog (Mã định danh sản phẩm): Bạn có thể dễ dàng tìm được SKU sản phẩm fulfill từ trang chi tiết sản phẩm cần sản xuất trên Geargag Catalog.

- key_area_1,2,3,...(tên khu vực thiết kế): Giúp khai báo thiết kế tương ứng mã ảnh sản phẩm trên file CSV
- code_image_1,2,3,...(mã ảnh sản phẩm): Khai báo tương ứng với các khu vực thiết kế key_area_1,2,3. Xem thêm nguyên tắc xác định mã ảnh & cách tìm kiếm Code_image trên Thư viện hình ảnh Geargag TẠI ĐÂY

Ví dụ: Sản phẩm Guys Tee in 2 mặt có 2 vị trí in Front & Back. Với mỗi vị trí tương ứng với các code_image: image_1 & image_2

=> Trên file CSV cần khai báo như sau:

+ key_area_1: Front

+ code_image_1: image_1

+ key_area_2: Back

+ code_image_2: image_2


Bước 2: Upload file lên hệ thống


Trường hợp 1: Chọn Amazon Template hoặc Geargag template


Sau khi upload file lên, bạn sẽ thấy cửa sổ như dưới đây. Để tiếp tục, bạn bấm Import.


Tuy nhiên, những đơn hàng có lỗi sẽ được cảnh báo kèm chi tiết những vị trí thông tin chưa chính xác. 

Lưu ý: Hệ thống chỉ nhận các đơn hàng không có lỗi khai báo. Với những đơn hàng báo lỗi, người bán vui lòng kiểm tra & import lại bổ sung sau.

Xem thêm hướng dẫn xử lý những lỗi phổ biến khi import file CSV TẠI ĐÂY


Trường hợp 3: Chọn Other template

Khi chọn mục Other và Upload 1 template bất kì, cửa sổ như sau để map các field. Ở mục CSV field value, bạn sẽ thấy những field value trong file bạn vừa tải lên. Những trường này cần được định nghĩa lại cho khớp với Geargag field value.Ví dụ, trong file upload lên, field value là Order_kt tương ứng với field value External_id của Geargag field value. 


Hãy map các trường lại, và không được bỏ sót các trường có dấu * ở Geargag field value đâu nhé. Nếu không bạn sẽ không upload file lên được. Sau khi hoàn thành, bấm Next để hoàn thành tải file lên.Sau khi tạo đơn thành ng, bạn cần gửi yêu cầu sản xuất và thanh toán đơn hàng theo quy trình đặt sản xuất TẠI ĐÂY.


Nếu có bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng nhắn tin qua chatbox hoặc liên hệ email: [email protected] để được trợ giúp.