API Geargag được tổ chức theo REST. API của chúng tôi chấp nhận tải trọng yêu cầu JSON và trả về phản hồi được mã hóa JSON, đồng thời sử dụng mã phản hồi HTTP tiêu chuẩn, xác thực và trạng thái.

mceclip0.png

Truy cập https://seller.geargag.com/integrate/api để biết chi tiết.


Nếu cần hỗ trợ gì, vui lòng gửi email tới [email protected], Geargag sẽ cử nhân viên kỹ thuật giúp nhóm của bạn tích hợp vào hệ thống Geargag qua API.