WooCommerce là một nền tảng thương mại điện tử dành cho các cửa hàng trực tuyến. Để làm cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của bạn hiệu quả hơn với nhiều cửa hàng, Geargag cung cấp tích hợp sẵn với WooCommerce. Hãy kết nối cửa hàng Geargag của bạn với WooCommerce để khám phá những điều thú vị mới.

3 bước để tích hợp và đồng bộ hóa đơn đặt hàng từ WooCommerce sang Geargag:

1.Kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn với Geargag
2.Cài đặt Bộ công cụ Geargag
3.Đồng bộ hóa đơn hàng

Không chỉ nhập đơn hàng mà Geargag còn hỗ trợ đồng bộ sản phẩm từ Geargag sang cửa hàng Woocommerce. Nhấp  vào liên kết này để bắt đầu!
1. Kết nối WooCommerce Store của bạn với Geargag
Đi tới Admin Geargag> Tích hợp> WooCommerce.
Thêm kết nối mới với tên và URL cửa hàng, sau đó nhấp vào "Thêm kết nối mới"

  • Tên: Nhập tên cửa hàng của bạn.
  • URL: Nhập liên kết đến cửa hàng của bạn ở định dạng http:// hoặc https:// (ví dụ: https://woo.geargag.com/)

Xác nhận quyền truy cập Geargag bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào 'Phê duyệt' để tiếp tục.

Geargag không giới hạn số lượng kết nối cửa hàng. Miễn phí thêm các cửa hàng Woo
2. Cài đặt Bộ công cụ Geargag
Trong Quản trị WordPress> Plugin> Thêm mới, hãy tìm “Bộ công cụ GearGag” trên Thanh tìm kiếm và nhấp vào ‘Cài đặt ngay’, cửa hàng Woocommerce của bạn sẽ được kết nối thành công với Geargag.

3. Đồng bộ hóa đơn hàng
Khi các cửa hàng Woocommerce & Geargag của bạn được kết nối, tất cả các đơn đặt hàng mới trong cửa hàng Woocommerce của bạn sẽ được đồng bộ hóa với Geargag.

  • Nếu các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa là từ Geargag - các mặt hàng được đồng bộ hóa Woocommerce (các thiết kế thực hiện ban đầu đã được tải lên trước đó), đơn đặt hàng của bạn đã hoàn toàn sẵn sàng, bạn có thể tạo Yêu cầu thực hiện ngay lập tức mà không cần cập nhật SKU và tải lại thiết kế.
    (Tìm hiểu Cách đồng bộ Sản phẩm từ Geargag sang cửa hàng Woocommerce tại đây)
  • Nếu các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa là mới (không có thiết kế fulfill),bạn nên cập nhật SKU và thiết kế fulfill trước khi tạo yêu cầu.
    Đối với bất kỳ câu hỏi nào về tích hợp Woocommerce, hãy để lại tin nhắn cho chúng tôi trong hộp trò chuyện hoặc gửi email tới [email protected]