Chỉnh sửa / Hủy đơn hàng in

Tạo vào: GearGag Team

Sửa đổi trên: Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:30 PMBạn không thể hủy hoặc chỉnh sửa đơn hàng đã đặt (theo Chính sách sản xuất của Geargag), tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa các đơn hàng chưa thực hiện của mình bất kỳ lúc nào. Thực hiện theo các bước sau nếu bạn muốn chỉnh sửa các đơn đặt hàng trước gửi khi yêu cầu:


Chuyển đến Geargag Admins > Orders > All Orders , nhấp vào ID đơn đặt hàng bạn muốn chỉnh sửa / hủy

mceclip1.png


Có 4 nộ dung bạn có thể chỉnh sửa trong Chi tiết đơn hàng:

1. Cập nhật hình đại diện

2. Tải lên thiết kế mới

3. Cập nhật thông tin liên hệ (Tên, Địa chỉ)

4. Hủy đơn đặt hàng (nhấp vào More > Cancel)


mceclip2.png

 

Các đơn hàng đã hủy vẫn được hiển thị trong danh sách Đơn hàng, nhưng có dấu gạch ngang và bạn không thể tạo bất kỳ yêu cầu/ thanh toán cho các đơn hàng này.

mceclip0.pngNếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào với đơn đặt hàng của mình, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua [email protected] Vui lòng cung cấp mã đơn hàng bạn muốn sửa đổi để đảm bảo tính chính xác.


G
GearGag is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.