Nếu gói hàng được hãng vận chuyển đánh dấu là "Sẵn sàng" nhưng không hề di chuyển quá 30 ngày (ở Hoa Kỳ) hoặc trong 45 ngày (Toàn thế giới), có thể có trường hợp gói hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng trên đường đến địa chỉ của khách hàng . Geargag sẽ chi trả chi phí vận chuyển lại hoặc hoàn lại giá trị đơn đặt hàng cho người bán.


Trong trường hợp kiện hàng đã đến được Bưu điện địa phương trong vài ngày và đột ngột dừng lại, có thể có trường hợp thông tin vận chuyển được cung cấp không chính xác hoặc người chuyển phát không thể xác định được địa chỉ khách hàng. Khách hàng nên liên hệ với Bưu điện địa phương để nhận gói hàng của họ. Geargag sẽ không bao gồm chi phí vận chuyển lại hoặc hoàn lại tiền trong trường hợp này.