Nếu gói hàng đã được nhà vận chuyển đánh dấu là đã giao hàng, nhưng khách hàng thông báo rằng họ vẫn chưa nhận được gói hàng đó, Geargag sẽ không chi trả chi phí vận chuyển lại hoặc hoàn lại tiền cho đơn hàng.


Có thể có trường hợp việc giao hàng đã được thực hiện nhưng gói hàng đã bị bỏ lại ở một vị trí không mong muốn tại địa chỉ của khách hàng. Khách hàng nên liên hệ với đơn vị vận chuyển, bưu điện và hỏi xem người giao hàng có để lại hàng hóa ở một vị trí đặc biệt nào không? Ví dụ: “Bị bỏ lại dưới gầm bàn ở hiên sau."


Nếu khách hàng của bạn không thể tìm thấy gói hàng, bạn sẽ cần phải tạo đơn hàng mới để chuyển lại gói hàng đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hiện chưa thể hỗ trợ gửi khiếu nại với các hãng vận chuyển trong những trường hợp này.