Nếu hàng hóa bị hư hỏng do quá trình vận chuyển, hãy gửi ảnh của hàng hóa từ khách hàng của bạn với đầy đủ nhãn mác chứng minh sản phẩm sản xuất bởi Geargag về địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ sẵn lòng gửi hàng thay thế miễn phí nếu sản phẩm & yêu cầu thỏa mãn Chính sách sản xuất của Geargag Tại đây