Để thực hiện tạo yêu cầu gửi hàng theo file CSV, bạn thực hiện các bước sau đây:


Bước 1: Tải xuống file CSV mẫu


Đến phần Shipment > Import Shipment > Download ExampleBước 2: Điền các thông tin đơn hàng và hàng hóa vào file CSV mẫu đã tải


- Cột A: Order_id là số ID của bạn cho đơn hàng để bạn có thể dễ dàng quản lý

- Từ cột B đến cột K : Thông tin giao hàng và liên hệ khách hàng để chúng tôi có thể giao hàng đến với khách hàng của bạn.

- Từ cột L đến cột K : Thông tin về hàng và thông tin sau đóng gói (*: không được để trống)

- Item_Title: Tên hoặc loại sản phẩm

- SKU: mã quản lý hàng của bạn

- Quantity : số lượng

- Id_Station: Mã station gửi hàng

- Hanoi : 3

- Da nang : 5

- HCM city : 7 (closed)

- Item_Prices : Giá trị hàng hóa

- Package_Lengths(cm) : chiều dài gói hàng sau khi đóng gói

- Package_Width(cm) : chiều rộng gói hàng sau khi đóng gói 

- Package_Height(cm) : chiều cao gói hàng sau khi đóng gói 

- Package_Weight(g) : cân nặng gói hàng sau khi đóng gói 


Bước 3: Tải file lên hệ thống


- Nếu có bất kì gì về thông tin đơn hàng, hệ thống sẽ thông báo ở phần Warning trong bảng xem trước đơn hàng. Nếu cột Warning trống tức là đơn hàng đã đạt yêu cầu về thông tin > bấm "Next" để bắt đầu nhập đơn hàng vào hệ thống.

- Khi tiến trình đạt 100%, bấm "Import" để hoàn thành quy trình nhập đơn hàng theo file CSV.Chỉ cần các bước đơn giản trên, tất cả đơn hàng vận chuyển của bạn sẽ được đưa lên hệ thống.


Thực hiện các bước tiếp theo hướng dẫn tại đây (bước 2 & 3): Tạo yêu cầu vận chuyển trong Geargag Shipment