Để đồng bộ sản phẩm từ Geargag sang Woocommerce, bạn cần thực hiện các bước sau

1. Kết nối cửa hàng Woocommerce và Geargag

Đi tới phần Geargag Admin > Settings > Sale Channel.


 Sau đó bạn click Add New: Chọn WooCommerce và ấn Connect.Tiếp đến, bạn điền các thông tin:

 • Name: Điền tên cửa hàng của bạn
 • URL: Điền link cửa hàng dưới dạng http:// or https:// (ví dụ https://woo.geargag.com/)

Xác nhận kết nối bằng cách bấm "Connect"


 

Sau đó, WooCommerce yêu cầu bạn xác nhận kết nối với Geargag bằng cách đăng nhập vào Woocommerce và chọn ‘Approve’: 

 mceclip1.png 

 

2. Tùy chọn cấu hình đồng bộ

Danh sách các store được kết nối sẽ hiện ở Sale Channels. Bạn chọn store cần cấu hình và click vào biểu tượng bánh răng ở bên phải. 


Ở đây, bạn có thể cấu hình cho việc đồng bộ:

 • Active (thực hiện đồng bộ) / Inactive (dừng đồng bộ)
 • Store name: tên cửa hàng
 • Website (URL): Link cửa hàng
 • Consumer Key
 • Consumer Secret
 • Sync Type: có hai lựa chọn cho loại đồng bộ
  • Default: Khi bạn đã có store hoàn chỉnh trên Woocommerce và không có nhu cầu dùng theme hiển thị của Geargag
  • Use Geargag Theme: Khi bạn muốn sử dụng theme của Geargag trên store của mình
 • Order Import Settings: Lựa chọn thực hiện request đơn hàng theo cách thủ ng (Manually confirm imported orders) hay tự động (Automatically confirm orders to be fulfilled)
 • Order tracking Settings: cài đặt cho việc track đơn hàng.
 • Products: quản lí các sản phẩm đã được đồng bộ.


Bấm 'Save" để lưu lại các cài đặt


3. Cài đặt Geargag Toolkit


- Tải Geargag toolkit tại WordPress Admin > Plugins > Add New. Sau đó, bạn gõ tìm kiếm "GearGag Toolkit" trên thanh Search bar & bấm ‘Install Now".


mceclip2.png

 

4. Sync Products & Orders

 • Đi tới phần GearGag Admin > Products > chọn sản phẩm muốn đồng bộ 
 • Nhấn nút "Sync" ở góc trên

 • Cửa sổ pop-up hiện ra, chọn store muốn đồng bộ > Bấm Next là xong.