Để đồng bộ sản phẩm từ Geargag sang Woocommerce, bạn cần thực hiện các bước sau

1. Kết nối cửa hàng Woocommerce và Geargag

Đi tới phần Admin > Integrations > WooCommerce.

Điền tên và link cửa hàng, then click "Add new connect"

 • Name: Điền tên cửa hàng của bạn
 • URL: Điền link cửa hàng dưới dạng http:// or https:// (ví dụ https://woo.geargag.com/)

Xác nhận kết nối bằng cách bấm "Approve"


mceclip0.png

 

2. Tùy chọn cấu hình đồng bộ

Chọn biểu tượng mceclip0.png ở phần store muốn chỉnh sửa

Lựa chọn loại đồng bộ:

 • Store name: tên cửa hàng
 • Website (URL): Link cửa hàng
 • Consumer Key
 • Consumer Secret
 • Status: Active (thực hiện đồng bộ)/Inactive (dừng đồng bộ)
 • 'Retail Price': Sửa giá bán để đồng bộ lên Woocommerce
 • Sync Type*: có hai lựa chọn cho loại đồng bộ
  • Default: Khi bạn đã có store hoàn chỉnh trên Woocommerce và không có nhu cầu dùng theme hiển thị của Geargag
  • Use Geargag Theme: Khi bạn muốn sử dụng theme của Geargag trên store của mình
 •  Export Product from Woo to Geargag Settings: Lựa chọn đồng bộ đơn hàng từ Woocommerce về hay không
 • Order Import Settings: Lựa chọn thực hiện request đơn hàng theo cách thủ công (Manually confirm imported orders) hay tự động (Automatically confirm orders to be fulfilled)


Bấm 'Save" để lưu lại các cài đặt


3. Cài đặt Geargag Toolkit

- Tải Geargag toolkit tại WordPress Admin > Plugins > Add New.

gõ tìm kiếm "GearGag Toolkit" trên thanh Search bar & bấm ‘Install Now".


mceclip2.png

 

4.Sync Products & Orders

 • Đi tới phần GearGag Admin > Products > All Products > chọn sản phẩm muốn đồng bộ 
 • Nhấn nút "Sync" ở góc trên
 • Cửa sổ pop-up hiện ra, chọn store muốn đồng bộ > Bấm ‘Sync’.


mceclip4.png

5. Quản lý đồng bộ sản phẩm

Bước 1: Truy cập GearGag Admin > Integrations > WooCommerce > Nhấn nút "sync" bên cạnh tên store mà bạn muốn kiểm tra


mceclip3.png


Bước 2: Bạn sẽ được truy cập vào trang quản lý đồng bộ của cửa hàng. Tại đây, bạn có thể kiểm tra trạng thái đồng bộ và lọc sản phẩm bằng cách chọn trạng thái đồng bộ.


mceclip6.png