Để kết nối store ETSY và Geargag, bạn thực hiện các bước sau:


Bước 1: Đi tới phần https://seller.geargag.com/integrate/etsyChọn "+ Add new connect"

Bấm vào link cung cấp để chuyển sang trang ETSY của bạn > Allow AccessBước 2: SAo chép mã code được cung cấp tại trang ETSYquay lại Geargag, dán code vào ô trống bên dưới link > Chọn Accept connect.

Sau 2 bước đơn giản này, cửa hàng ETSY của bạn sẽ được kết nối thành công với Geargag.


Để đồng bộ sản phẩm từ Geargag tới ETSY, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại ĐÂY.

Lưu ý: Sau khi sản phẩm hiển thị trạng thái "synced" bên Geargag, bạn cần cài đặt trạng thái "Publish" cho sản phẩm ở ETSY tại Shop Manager > Listing > Drafts ở bên phải màn hình