Để kết nối store ETSY và Geargag, bạn thực hiện các bước sau:


Bước 1: Kết nối với Etsy


Đi tới phần Geargag Admin > Settings > Sale Channel.

Sau đó bạn click Add New: Chọn Etsy và ấn Connect.


Bấm vào link cung cấp để chuyển sang trang ETSY của bạn.


Rồi chọn Allow Access:


Bước 2: Sao chép mã code được cung cấp tại trang ETSYquay lại Geargag, dán code vào ô trống bên dưới link > Chọn Connect.


Sau 2 bước đơn giản này, cửa hàng ETSY của bạn sẽ được kết nối thành ng với Geargag.


Lưu ý: Sau khi sản phẩm hiển thị trạng thái "synced" bên Geargag, bạn cần cài đặt trạng thái "Publish" cho sản phẩm ở ETSY tại Shop Manager > Listing > Drafts ở bên phải màn hình