1. Các bước thực hiện

2. Cách thực hiện


Cách 1:

Bước 1: Click vào link https://seller.geargag.com/product-reviews

Bước 2: Bấm vào nút 

Bước 3: Điền các thông tin bắt buộc. Sau đó bấm “Create”

Bước 4: Tạo sản phẩm tại “Add POD Product” hoặc “Add Other Product” với sản phẩm cùng loại với loại sản phẩm đã chọn ở “Creat Review”

Bước  5: Xem sản phẩm ở store, đánh giá sẽ được hiển thị ngay bên dưới phần mô tả sản phẩm.

Cách 2:

Bước 1: Click vào link https://seller.geargag.com/product-reviews

Bước 2: Click để tải “Template CSV”

Bước 3: Điền các thông tin bắt buộc trong file mẫu

Bước 4: Click “Import CSV” > Chọn file tải lên > Open > Yes Import it!

Ghi chú:

Bạn có thể tạo sản phẩm trước hoặc sau khi tạo bài đánh giá

- Bạn có thể xuất các bài đánh giá trong tệp CSV

- Trong phần Đánh giá sản phẩm, bạn có thể công khai, hủy công khai, sửa hoặc xóa các bài đánh giá

- Người mua có thể thêm đánh giá của họ vào các sản phẩm. Đánh giá của Người mua phải được Người bán phê duyệt trong Đánh giá sản phẩm để được hiển thị trên các trang sản phẩm. Để phê duyệt bài đánh giá, người bán chỉ cần nhấp vào nút “Công khai” bên cạnh bài đánh giá.