Bạn có 2 lựa chọn khi thêm FB Pixels trên Geargag:

1. Cho mọi website

2. Cho 1 chiến dịch (sản phẩm)


1. Thêm Facebook Pixel cho mọi website

 

- Truy cập Online Store > Preferences

- Thêm Pixel bằng cách copy & dán Pixel ID vào mục Face Pixel; nếu có nhiều Pixel, dán các IDs cách nhau bằng dấu phẩy. Pixel sẽ thu thập thông tin về mọi lượt truy cập trang của bạn. 


2. Thêm Facebook Pixel cho 1 chiến dịch/ 1 sản phẩm

 

- Truy cập Product, sau đó chọn sản phẩm bạn muốn bằng cách click vào biểu tượng cái bút


- Bạn điền pixel ID vào mục Override default pixels - Facebook Pixel. Vậy là chỉ những lượt truy cập vào trang của sản phẩm này mới được ghi nhận.


Để kiểm tra hoạt động của Pixel, bạn có thể cài đặt Facebook Pixel Helper Addon.

(The Facebook Pixel Helper hoạt động để ghi lại tỉ lệ chuyển đổi của Facebook Pixel và cung cấp ý kiến phản hồi ngay khi có. 1 con số sẽ xuất hiện ở biểu tượng của Facebook Pixel Helper chỉ ra số lượng của các tác vụ của Pixel. Khi bấm vào, bảng sẽ được mở rộng để hiển thị tổng quan chi tiết của Pixel, bao gồm các cảnh báo, lỗi và các tác vụ thành ng)


Lưu ý: Bạn có thể dùng đường link test của Geargag để thử 1 trang mua hàng thành ng Yourdomain/shopping-cart-checkout/success?token=ddc1d5fe0dd416615578f25efbdc7d06 
Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chatbox hoặc gửi mail về [email protected] để được hỗ trợ.