Trong trường hợp bạn có vấn đề liên quan đến đơn hàng cần xử lý (hàng hỏng, vỡ, tracking number update chậm, đơn chưa có tracking number,...), bạn có thể gửi ticket thông báo yêu cầu xử lý tại 

Fulfillment > View fulfillment của đơn hàng > chọn + Add TicketGeargag Support Team sẽ kiểm tra và phản hồi ticket của bạn trong vòng 24h.

Ngược lại, nếu đơn hàng của bạn có bất kỳ vấn đề gì (lỗi thiết kế, hết hàng, thiếu địa chỉ ..), bạn sẽ nhận được thông báo về ticket mới từ Geargag trong hộp thư đến của email đăng kí tài khoản. Vui lòng truy cập vào liên kết đính kèm để kiểm tra và phản hồi ticket trong vòng 24h.


Bạn cũng có thể dễ dàng các ticket của mình bằng cách truy cập: https://seller.geargag.com/orders/tickets  hoặc nhấp vào kí hiệu mà vàng tại cột Tickets trong bảng quản lý phần Orders.


Tất cả các đơn hàng đang có Ticket ở trạng thái Open cần được kiểm tra và xử lý. Vui lòng nhấn xem ticket và phản hồi.