Từ 25/01/2021, GearGag chính thức bổ sung tính năng đồng bộ tracking đơn hàng lên Shopify và WooCommerce, cụ thể:


1. Với Shopify

Ngay khi store được tích hợp thành công với hệ thống Geargag, đơn hàng mới sau khi được fulfilled sẽ được tự động cập nhật tracking code.


2. Với WooCommerce

Khác với Shopify, phương thức đồng bộ track lên Woocommerce là khác nhau, tùy thuộc vào plugin sử dụng. Bởi vậy, để đồng bộ tracking nên nền tảng này, bạn vui lòng truy cập Integrations > WooCommerce và khai báo Plugin mình đang sử dụng.

Hiện tại, Geargag đang hỗ trợ các plugin phổ biến sau:


1. Advanced Shipment Tracking

2. AfterShip

3. YITH WooCommerce Order Tracking

4. Orders tracking for WooCommerce


Lưu ý: Với các Plugin khác nằm ngoài danh sách trên, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Geargag tại địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ.