1. Kiểm tra lịch sử thanh toán

Để thực hiện thanh toán và kiểm tra lịch sử thanh toán của cửa hàng trên tài khoản Geargag, người dùng có thể truy cập thông qua mục Billing từ thanh công cụ bên trái của trang Admin.

Bạn sẽ thấy những hóa đơn bạn đã tạo cho đơn hàng được yêu cầu sản xuất. Với những Invoice đã thanh toán (Paid), bạn click vào View để xem chi tiết các đơn hàng trong invoice. (Xem hướng dẫn chi tiết cách tạo hóa đơn và thanh toán tại đây).


Để thanh toán các đơn hàng unpaid, bạn chọn Checkout.


Sau đó, bạn sẽ thấy số tiền phải trả và chi tiết đơn hàng. Hãy chọn cách thanh toán ở phần Pay with, và chọn Check out để thanh toán.


Hóa đơn sau khi được thanh toán sẽ chuyển sang trạng thái Paid và ngày thực hiện thanh toán.

Đơn hàng sẽ được xử lý và chuyển trạng thái In Progress sau khi quá trình thanh toán hoàn tất.


2. Top Up


Bạn vào Settings > Topup.

Khi bạn top up (nạp tiền) vào tài khoản Geargag, tiền sẽ ở Account Balance và luôn sẵn sàng để thanh toán cho các hóa đơn một cách nhanh nhất.


Để top up vào Geargag, bạn có thể chọn 1 trong các hình thức sau:

  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Payoneer
  • Pingpong


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chatbox hoặc gửi mail về [email protected] để được hỗ trợ.