Với mỗi yêu cầu sản xuất hoặc vận chuyển, Geargag đều cung cấp hóa đơn thanh toán để bạn có thể dễ dàng đối soát và cung cấp thông tin trên các sàn thương mại điện tử hoặc cổng thanh toán.

Truy cập Billing > Invoices để kiểm tra các hóa đơn cần thanh toán:

Các hóa đơn chưa thanh toán sẽ ở trạng thái Unpaid, Hóa đơn đã được thanh toán sẽ chuyển trạng thái Paid và hiển thị ngày thực hiện thanh toán.

Với các đơn hàng chưa thanh toán:

Bạn có thể click chọn View hoặc Invoice ID# để xem chi tiết danh sách đơn hàng thuộc hóa đơn, tổng giá trị thanh toán, nguồn tiền thanh toán & thực hiện thanh toán bằng cách click chọn Check out.

Với các đơn hàng đã thanh toán:

Ngoài việc click xem chi tiết danh sách đơn hàng thanh toán, bạn hoàn toàn có thể xuất hóa đơn đã đạt chuẩn của các đơn hàng đã thanh toán, phục vụ đối soát nội bộ hoặc cung cấp bằng chứng cho các cổng thanh toán khi có yêu cầu.


Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về thanh toán hóa đơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chatbox hoặc gửi mail về [email protected] để được hỗ trợ.