Bạn có thể dễ dàng kiểm tra chi tiết các giao dịch (Topup / Thanh toán  hóa đơn Fulfill/ Refund / Phí hàng tháng ...)  trong mục Billing > History.

Các thông tin hiển thị trên mục History bao gồm:

- ID: Mã giao dịch tren Geargag

- Status: Trạng thái khoản thanh toán (Success - thành công, Fail - Không thành công)

- Type: loại hình thanh toán, bao gồm:

  • Hóa đơn thanh toán yêu cầu sản xuất/ vận chuyển
  • Nạp tiền/ Topup
  • Hoàn tiền từ Geargag / Refund
  • Hóa đơn duy trì tài khoản & các khoản phí hàng tháng (theo từng gói sản phẩm)

- Phương thức thanh toán: Thẻ, Ví, Chuyển khoản ngân hàng

- Ngày thực hiện giao dịch

- Số tiền giao dịch

- Nội dung giao dịch: Thông tin chi tiết về nguồn tiền phát sinh giao dịch / Tên cửa hàng / Lý do nhận giao dịch...

Bạn có thể dễ dàng tìm lọc & xuất báo cáo các giao dịch đã thực hiện thông qua bộ lọc loại hình / phương thức & thời gian thanh toán.

Nếu có bất cứ nội dung / khó khăn trong việc thực hiện giao dịch, vui lòng liên hệ Geargag qua các group hỗ trợ hoặc email [email protected] để được hỗ trợ sớm nhất.