Với những người bán mới bắt đầu với Geargag hoặc với những đơn hàng phát sinh với số lượng ít, Geargag cho phép bạn tạo mới đơn hàng lẻ một cách nhanh chóng với các bước đơn giản sau:

Bước 1. Truy cập Geargag Orders > Thêm đơn hàng

Bước 2. Khai báo thông tin sản phẩm

Người bán có thể lựa chọn sản phẩm đã khai báo trước đó trên hệ thống store Geargag (Select Product) hoặc khai báo thiết kế mới (Add new) phục vụ sản xuất trực tiếp ngay trên màn hình tạo đơn hàng

Phân biệt 2 phương pháp khai báo sản phẩm trên đơn hàng:

+ Select Product: Hệ thống ghi nhận tên, mockup sản phẩm trong đơn hàng & không bao gồm thiết kế sản xuất của sản phẩm (với các sản phẩm 3D). Cần lưu ý kiểm tra & upload lại Template sản phẩm trước khi gửi request fulfill.

+ Add new: Khai báo thiết kế sản xuất trực tiếp theo mã sản phẩm trên Geargag Catalog (không cần tạo sản phẩm trước đó), gồm các trường thông tin:

  • Product Name: Tên sản phẩm - Giúp bạn dễ dàng phân biệt & tương tác với các sản phẩm trong đơn hàng.
  • Loại sản phẩm cần sản xuất theo Geargag Catalog (kèm lựa chọn kích thước/ màu sắc / sizechart...) phù hợp.
  • Hình ảnh thiết kế: Upload mới hoặc lựa chọn trong danh mục hình ảnh trên File Library (lưu ý thỏa mãn kích thước được yêu cầu từ Geargag)
  • Mockup sản phẩm: Giúp bạn dễ quản lý, phân biệt, cũng như giúp bộ phận sản xuất trên Geargag dễ dàng kiểm tra, đối chiếu & thông báo điều chỉnh Template sản xuất nếu có sai sót trong quá trình gửi yêu cầu.

Bước 3. Xác nhận/ Bổ sung sản phẩm cần sản xuất trên đơn hàng

Với những sản phẩm cần sản xuất nhiều hơn 1, điền số lượng item sản phẩm cần sản xuất trong mục Số lượng sản phẩm.

Với những đơn hàng có nhiều hơn 1 loại/size sản phẩm khác, tiếp tục bấm "Add new" để khai báo & upload thiết kế bổ sung các sản phẩm còn lại.

Lưu ý: File thiết kế không đúng yêu cầu kích thước (pixel) sẽ không thể thực hiện upload lên hệ thống.

Bước 4. Cung cấp thông tin người nhận

Để tiết kiệm thời gian điền thông tin người gửi. Với những đơn hàng thuộc US, hệ thống Geargag sẽ tự động đề xuất các địa chỉ hợp lệ & phân phối thông tin tự động tới các trường Quốc gia, Bang, Thành phố, Zipcode tương ứng.

Bạn cũng có thể bổ sung thêm Order ID nội bộ (ID gốc trên kênh bán / hệ thống quản lý đơn hàng của riêng bạn) ở góc trên bên phải màn hình tạo đơn hàng để tiện cho việc quản lý & tìm kiếm đơn hàng sau này.

Bước 5. Gửi yêu cầu sản xuất & thanh toán

Sau khi tạo đơn thành công, bạn cần gửi yêu cầu sản xuất và thanh toán đơn hàng (xem chi tiết TẠI ĐÂY) để việc xử lý đơn hàng được thực hiện. Nếu có bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng nhắn tin qua chatbox hoặc liên hệ email: [email protected] để được trợ giúp.