Từ Catalog, bạn có thể dễ dàng tạo đơn hàng ngay lập tức với sản phẩm vừa chọn với các bước sau:

Bước 1. Truy cập Geargag Catalog

Xem thêm về cách dùng Catalog tại đây


Bước 2. Tìm sản phẩm cần sản xuất

Chọn mẫu sản phẩm, tích chọn phân loại (size, màu, side,...) cần sản xuất  & bấm Create Order để tạo đơn hàng. Hệ thống sẽ tự chuyển đến cửa sổ tạo đơn mới cho sản phẩm bạn lựa chọn.


Bước 3. Cung cấp thông tin sản phẩm

- Product Name: Tên sản phẩm - Giúp bạn dễ dàng phân biệt & tương tác với các sản phẩm trong đơn hàng.

Hình ảnh thiết kế: Upload mới hoặc lựa chọn trong danh mục hình ảnh trên File Library (lưu ý thỏa mãn kích thước được yêu cầu từ Geargag)

- Mockup sản phẩm: Giúp bạn dễ quản lý, phân biệt, cũng như giúp bộ phận sản xuất trên Geargag dễ dàng kiểm tra, đối chiếu & thông báo điều chỉnh Template sản xuất nếu có sai sót trong quá trình gửi yêu cầu.


Bước 4. Xác nhận / Bổ sung sản phẩm cần sản xuất trên đơn hàng

Với những sản phẩm cần sản xuất nhiều hơn 1, điền số lượng item sản phẩm cần sản xuất trong mục Số lượng sản phẩm.

Với những đơn hàng có nhiều hơn 1 loại/size sản phẩm khác, tiếp tục bấm "Add new" để khai báo & upload thiết kế bổ sung các sản phẩm còn lại.

Lưu ý: File thiết kế không đúng yêu cầu kích thước (pixel) sẽ không thể thực hiện upload lên hệ thống.

Bước 5. Cung cấp thông tin người nhận

Để tiết kiệm thời gian điền thông tin người gửi. Với những đơn hàng thuộc US, hệ thống Geargag sẽ tự động đề xuất các địa chỉ hợp lệ & phân phối thông tin tự động tới các trường Quốc gia, Bang, Thành phố, Zipcode tương ứng.

Bạn cũng có thể bổ sung thêm Order ID nội bộ (ID gốc trên kênh bán / hệ thống quản lý đơn hàng của riêng bạn) ở góc trên bên phải màn hình tạo đơn hàng để tiện cho việc quản lý & tìm kiếm đơn hàng sau này.


Sau khi tạo đơn thành công, bạn cần gửi yêu cầu sản xuất và thanh toán đơn hàng (xem chi tiết tại đây) để việc xử lý đơn hàng được thực hiện. Nếu có bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng nhắn tin qua chatbox hoặc liên hệ email: [email protected] để được trợ giúp.