Khi đơn hàng được khởi tạo trên Geargag, có rất nhiều cách bạn có thể sử dụng để tổ chức, quản lý & tìm kiếm Order, dưới đây là một số định nghĩa trạng thái đơn hàng, cũng như các tips bạn có thể sử dụng giúp việc quản lý đơn hàng của bạn trở nên khoa học và hiệu quả hơn.

1. Lọc đơn hàng theo thời gian

2. Lọc đơn hàng theo trạng thái sản xuất

Các trạng thái của đơn hàng bao gồm

  • Unpaid: Đơn hàng chưa được thanh toán (thường sử dụng cho các store Geargag để rà soát những đơn hàng Add cart & chưa thanh toán)
  • Unfulfilled: Đơn đã thanh toán trên Geargag store / được import/ đồng bộ mới về hệ thống mà chưa có yêu cầu sản xuất.
  • Requested: Đơn đã được yêu cầu sản xuất, chưa thanh toán.
  • In progress: Đơn đã được yêu cầu sản xuất, đã thanh toán và đang được sản xuất.
  • Partial Fulfilled: Xuất hiện với những đơn hàng có nhiều hơn 1 sản phẩm. một hoặc một số đã được sản xuất xong trước trong khi sản phẩm còn lại vẫn đang được xử lý.
  • Fulfilled: Đơn đã sản xuất xong & có tracking
  • Reject: Đơn hàng bị hủy / Từ chối sản xuất (theo yêu cầu của người bán, hết hàng, lỗi thiết kế...)
  • Tickets: Đơn hàng có vấn đề cần review xử lý với bộ phận xử lý đơn hàng của Geargag

Thanh menu phía trên danh sách order sẽ giúp bạn nhanh chóng kiểm soát được số lượng đơn hàng ở từng trạng thái này

3. Lọc đơn hàng theo Tên khách hàng, Email, Tag, External Order ID

Bạn có thể gõ từ khóa tìm kiếm theo Order ID Geargag hoặc tên khách hàng, email, mã đơn hàng gốc ngay trên thanh tìm kiếm của Geargag một cách nhanh chóng.

4. Lọc nâng cao (Nguồn đơn hàng, trạng thái file thiết kế, địa chỉ..)

Bấm chọn More Filters với những yêu cầu lọc chi tiết hơn dành cho đơn hàng của bạn.

- Lọc theo nguồn đơn hàng (import CSV, đồng bộ qua Woocommerce, Shopify, Etsy, API,...)

- Lọc theo trạng thái file thiết kế:

+ Hoàn thành: Đã upload file Template sản xuất của toàn bộ đơn hàng

+ Chưa hoàn thành: Đã upload file Template sản xuất của một số sản phẩm trên đơn hàng 

+ Thiếu: Chưa upload file Template sản xuất của toàn bộ đơn hàng

- Lọc theo trạng thái địa chỉ:

+ Đang xác minh: Địa chỉ đang được hệ thống xác minh (bạn sẽ không thể request gửi đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái này)

+ Địa chỉ hợp lệ: Địa chỉ tương thích với thông tin tìm kiếm trên Google & hệ thống vận chuyển, khả năng giao hàng thành công cao (không có nghĩa 100% địa chỉ chính xác).

+ Địa chỉ không hợp lệ: Địa chỉ không tương thích với thông tin tìm kiếm trên Google & hệ thống vận chuyển. Khả năng giao hàng thành công không cao (không có nghĩa không thể giao hàng được). Geargag không cho phép gửi đơn hàng với các địa chỉ này trừ khi có xác nhận thủ công từ người bán.

+ Địa chỉ được xác nhận thủ công: Địa chỉ không hợp lệ tuy nhiên đã được người bán xác nhận

+ Địa chỉ khác: Các địa chỉ ngoài US - không được verify tự động bởi hệ thống.

Ngoài việc lọc trực tiếp trên, bạn cũng có thể Xuất danh sách đơn hàng trực tiếp trên trang quản lý để phục vụ cho các mục tiêu quản lý của mình sau này.

Nếu có bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ Geargag qua Livechat hoặc email [email protected]