Thông thường, các đơn hàng vận chuyển sẽ được giao đến khách hàng đúng hẹn & chính xác, tuy nhiên, trong một số trường hợp cá biệt, bạn có thể nhận được khiếu nại từ khách hàng phản ảnh rằng đơn hàng đã được xác nhận giao, nhưng họ không hề nhận được hàng.

Trong các trường  hợp này, ngoài việc cung cấp Label shipping giúp bạn có thể chứng minh việc đã giao hàng đúng địa chỉ, Geargag xin gợi ý bạn một số câu trả lời giúp khách hàng của bạn có thể tự xử lý được vấn đề của mình & hạn chế những khiếu nại không có cơ sở:

"Dear customer,

We're sorry to hear that the package did not reach you well, please follow these steps to check where it's located:

1. Contact your local post office and obtain the time and place the package was delivered to. In most cases, you can even obtain the GPS location of where your package was delivered. 

2. If it can’t be found you can then fill out a missing mail report on USPS.com, you should only need your name, tracking number, and home address.

3. Ask all family members in the home or neighbors if they have seen a package delivered. It may have been delivered to a neighbor so it doesn’t hurt to ask.

4. If you still do not know the whereabouts of your package, please contact your local police department and file a missing mail report. Federal mail theft is a serious crime that shouldn’t be taken lightly. If the police can't help you find out the missing mail, please send us the complaint results to suggest another help.

We are very sorry about your missing package and hope these steps work."


Nếu khách hàng của bạn đã thực hiện tất cả các bước trên & vẫn không thể tìm thấy gói hàng, hãy liên hệ chúng tôi tại địa chỉ [email protected] hoặc tạo Ticket với đầy đủ hình chụp khiếu nại & xác nhận của khách hàng, chúng tôi không giúp được bạn trong tình huống này, nhưng có thể chia sẻ rủi ro với bạn bằng việc hỗ trợ giảm giá cho đơn hàng thay thế.