Cổng thanh toán Geargag

Thiết lập cổng thanh toán Paypal trên GearGag
Sau khi hoàn tất khai báo & setup domain, bạn cần liên kết cổng thanh toán để có thể nhận thanh toán trực tiếp từ khách hàng. Để kết nối tài khoản P...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 9:44 PM