How to manually create orders in Geargag?

Tạo đơn hàng thủ công trên Geargag
Trong Geargag, nếu bạn không có bất kỳ trang web hoặc hệ thống nào để đồng bộ hóa đơn hàng số lượng lớn qua API hãy truy cập Đơn hàng> Nhập đơn hàng để t...
Wed, 16 Tháng 9, 2020 at 3:37 PM
Đặt hàng qua API
API Geargag được tổ chức theo REST. API của chúng tôi chấp nhận tải trọng yêu cầu JSON và trả về phản hồi được mã hóa JSON, đồng thời sử dụng mã phản hồi HT...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:32 PM
Nhập đơn hàng từ Woocommerce
WooCommerce là một nền tảng thương mại điện tử dành cho các cửa hàng trực tuyến. Để làm cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của bạn hiệu quả hơn với nhiều ...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 3:48 PM
Geargag Update: Quy trình fulfillment mới
Geargag vừa update lại phương thức import file order csv mới để người dùng dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tạo order theo file. Các bước thực hiện như...
Thu, 22 Tháng 10, 2020 at 9:10 AM