Quantity discount

Công cụ Boost Upsell - Chiết khấu theo số lượng
Chiết khấu theo số lượng là một ưu đãi dành cho người mua dẫn đến giảm chi phí trên một đơn vị hàng hóa hoặc nguyên vật liệu khi mua với số lượng lớn hơn. N...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 4:31 PM
Công cụ Boost Upsell - Manual Upsell
"Manual Upsell" nên được sử dụng nếu bạn muốn tăng doanh số của một loạt sản phẩm cụ thể. Bạn sẽ có thể liên kết thủ công chúng với những sản phẩm...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 4:42 PM