Giao diện & điều hướng

Thiết lập cổng thanh toán Paypal trên GearGag
Sau khi hoàn tất khai báo & setup domain, bạn cần liên kết cổng thanh toán để có thể nhận thanh toán trực tiếp từ khách hàng. Để kết nối tài khoản P...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 3:49 PM
Tạo giao diện cửa hàng trên Geargag - Geargag Storefront
Bạn sẽ được tạo một cửa hàng demo mới ngay sau khi đăng ký. Geargag storefront có thể được sử dụng để tạo trang chủ hoặc bất kỳ trang đích nào trong chiến d...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 5:43 PM
Thêm Facebook Pixel trên Geargag
Bạn có 2 lựa chọn khi thêm FB Pixels trên Geargag: 1. Cho mọi website 2. Cho 1 chiến dịch (sản phẩm) 1. Thêm Facebook Pixel cho mọi website   - Truy...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 3:44 PM
Cách liên kết tên miền của bạn với Geargag
Liên kết tên miền của bạn với Geargag có nghĩa là khi ai đó nhập URL tùy chỉnh của bạn vào trình duyệt web của họ, sẽ đưa họ đến cửa hàng Geargag của bạn. B...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 4:02 PM
Mời thành viên trong nhóm vào cửa hàng
Bạn có thể mời thành viên trong nhóm của mình vào trang Dashboard của Geargag mà không mất thêm một khoản phí nào  1. Thêm vai trò mới trong cửa hàng ...
Wed, 7 Tháng 7, 2021 at 9:23 AM