Cài đặt Mockup

Cách tạo mockup POD đồng loạt trên Geargag (hỗ trợ POD)
Thu, 14 Tháng 5, 2020 at 1:50 AM
Cách Geargag tự động tạo mockups cho các cửa hàng trực tuyến từ các thiết kế của bạn
Với Geargag platform, bạn có thể tạo tối đa 25 loại sản phẩm chỉ với một cú nhấp chuột trong Geargag! Bước 1: Đi tới Admin Dashboard > Product > clic...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 4:44 PM
Thêm các sản phẩm Non POD trên Geargag
Lưu ý là lúc đăng kí tài khoản trên Geargag, bạn chọn Create my online business store và chọn Other products thì mới thêm được các sản phẩm Non POD. T...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 6:15 PM
Tạo và nhập hàng loạt sản phẩm in theo yêu cầu
Để bắt đầu tạo chiến dịch in theo yêu cầu, đầu tiên nhấp vào "POD Product", sau đó bạn sẽ được đưa đến mục "Add Product" Bước 1: C...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 1:32 PM
Tạo chiến dịch in theo yêu cầu tùy chỉnh
Tùy chỉnh POD là một tính năng mạnh mẽ trong GearGag. Bạn có thể sử dụng chức năng này để tạo ra một sản phẩm được cá nhân hóa mà khách hàng của bạn không t...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 2:12 PM