Cài đặt Mockup

Cách tạo mockup POD đồng loạt trên Geargag (hỗ trợ POD)
Thu, 14 Tháng 5, 2020 at 1:50 AM
Cách Geargag tự động tạo mockups cho các cửa hàng Trực tuyến từ các thiết kế của bạn
Với Geargag platform, bạn có thể tạo tối đa 25 loại sản phẩm chỉ với một cú nhấp chuột trong Geargag! Bạn có thể xem cách thiết kế của bạn được hiển thị tr...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 11:37 AM
Nhập Sản phẩm từ kho Geargag
Geargag có nhiều loại sản phẩm độc đáo và đa dạng sẵn sàng để bạn nhập về cửa hàng của mình chỉ trong 3 bước dưới đây: BƯỚC 1: Đi tới Admin> Sản phẩm>...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 11:44 AM
Thêm các sản phẩm Non POD trên Geargag
Với Sản phẩm khác, bạn có thể tải lên bất kỳ loại sản phẩm nào bạn muốn cho dù sản phẩm đó có phải là POD hay không, cho dù nó có trong danh mục của Geargag...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 2:45 PM
Hướng dẫn tra cứu thông tin sản phẩm trên Geargag Product Catalog
Truy cập Fulfillment > Catalog để tra cứu thông tin các sản phẩm được fulfill tại Geargag, bao gồm: 1. Danh mục, base cost & mockup sản phẩm được...
Thu, 14 Tháng 5, 2020 at 1:35 AM
Tạo và nhập hàng loạt sản phẩm in theo yêu cầu
Để bắt đầu tạo chiến dịch in theo yêu cầu, đầu tiên nhấp vào "POD Product", sau đó bạn sẽ được đưa đến mục "Add Product" Bước 1: C...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 1:32 PM
Tạo chiến dịch in theo yêu cầu tùy chỉnh
Tùy chỉnh POD là một tính năng mạnh mẽ trong GearGag. Bạn có thể sử dụng chức năng này để tạo ra một sản phẩm được cá nhân hóa mà khách hàng của bạn không t...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 2:12 PM