Sản xuất

Cách đặt hàng sản xuất qua CSV trên Geargag
Geargag hỗ trợ 3 hình thức đặt hàng sản xuất: Đặt thủ công đơn lẻ Đặt sản xuất từ các đơn hàng đã đồng bộ trên các nền tảng khác Fulfill imported orders...
Mon, 26 Tháng 10, 2020 at 1:39 AM
Hướng dẫn fulfill sản phầm đồng bộ từ hệ thống website kết nối với Geargag
Từ thời điểm hoàn thành kết nối, các đơn đặt hàng từ Woocommerce & Shopify sẽ được tự động quét về mục Orders trên tài khoản Geargag (phân biệt nguồn đơ...
Thu, 14 Tháng 5, 2020 at 2:56 AM
Hướng dẫn gửi Request Fulfill & thanh toán Invoice
Geargag chỉ tiến hành fulfill các đơn hàng được gửi Fulfill (Request Fulfill) & thanh toán Invoice thành công. Thực hiện đơn giản qua 2 bước sau: Bước...
Thu, 14 Tháng 5, 2020 at 2:55 AM
Chỉnh sửa / Hủy đơn hàng
Bạn không thể hủy hoặc chỉnh sửa đơn hàng đã đặt (theo Chính sách sản xuất của Geargag), tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa các đơn hàng chưa thực hiện của mì...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:30 PM
Tạo yêu cầu Fulfill trong Geargag
Có 3 bước để thực hiện một yêu cầu fulfill hợp lệ trong Geargag: Đặt hàng Yêu cầu thực hiện Tạo hóa đơn và hoàn tất thanh toán BƯỚC 1. ĐẶT HÀNG Bạn...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 3:58 PM
Fulfill các đơn hàng được đồng bộ từ cửa hàng tích hợp
Khi kết nối hoàn tất, các đơn hàng từ cửa hàng Woocommerce & Shopify của bạn sẽ được tự động đồng bộ hóa vào phần Đơn hàng> Tất cả đơn hàng (phân biệ...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 4:04 PM